Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF World Mining Fund

Kategoriafundusz akcyjny

Waluta bazowaUSD

Deklarowany benchmarkHSBC Global Mining (cap)

Zarządzający Evy Hambro , Olivia Markham

Ryzyko 6

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaBlackRock

Polityka inwestycyjnaFundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w akcje spółek, których głównym obszarem działalności jest wydobycie i/lub produkcja metali szlachetnych i nieszlachetnych i/lub minerałów. Fundusz nie posiada fizycznie złota ani metali.


 •  Wielka Brytania (33.13%)
 •  Kanada (27.26%)
 •  USA (18.07%)
 •  Australia (12.33%)
 •  Szwecja (3.08%)
 •  Peru (2.48%)
 •  Szwecja (2.28%)
 •  Brazylia (2.06%)
 •  Gotówka i derywaty (1.57%)
 •  Meksyk (0.82%)
 •  Zdywersyfikowane (55.03%)
 •  Złoto (19.20%)
 •  Miedź (14.20%)
 •  Metale przemysłowe (4.90%)
 •  Srebro (4.67%)
 •  Gotówka i derywaty (1.57%)
 •  Cynk (1.30%)
 •  Diamenty (0.49%)
 •  Aluminium (0.31%)
 •  Nikiel (0.31%)
 •  Rudy żelaza (0.03%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ML 6 = -7,66%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-07-19:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -1,02  -3,97  -9,84  -13,02  8,98  28,41

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.