Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPM Highbridge US STEEP Fund

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmarkS&P 500 Index (stopa zwrotu netto ogółem of 30% withholding tax)

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaJPMorgan Asset Management

Polityka inwestycyjna


 •  Dobra podstawowe (18.50%)
 •  Sektor Publiczny (17.60%)
 •  Ochrona zdrowia (17.50%)
 •  Dobra luksusowe (13.40%)
 •  IT (12.00%)
 •  Finanse (6.60%)
 •  Przemysł (6.00%)
 •  Materiały (3.30%)
 •  Energia (3.30%)
 •  Usługi telekomunikacyjne (1.20%)
 •  Gotówka (0.60%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): JPM 4 = 1,82%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-06-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,66  1,78  0,92  1,78  10,01  10,63

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.