Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Kategoriaakcyjny, inwestycje na rynku europejskim

Waluta bazowaEUR

Deklarowany benchmarkMSCI Europe (Total ReturnNet)

Zarządzający Michael BarakosDavid Allen

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaJPMorgan Asset Management

Bank depozytariuszJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Polityka inwestycyjnaCelem Funduszu jest wzrost wartości kapitału w długim okresie poprzez inwestycje głównie w akcje spółek europejskich, obejmujące również Wielką Brytanię.


 •  Wielka Brytania (25.80%)
 •  Szwajcaria (15.90%)
 •  Francja (14.80%)
 •  Niemcy (13.10%)
 •  Holandia (8.20%)
 •  Dania (4.70%)
 •  Szwecja (4.50%)
 •  Hiszpania (3.80%)
 •  Inne (3.60%)
 •  Włochy (2.80%)
 •  Finlandia (2.00%)
 •  Gotówka (0.80%)
 •  Dobra konsumpcyjne (18.90%)
 •  Ochrona zdrowia (16.30%)
 •  Finanse (14.00%)
 •  Przemysł (12.20%)
 •  Dobra luksusowe (9.30%)
 •  Energia (8.00%)
 •  Materiały (7.80%)
 •  Sektor Publiczny (5.10%)
 •  Technologie informatyczne (4.50%)
 •  Usługi telekomunikacyjne (3.10%)
 •  Gotówka (0.80%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): JPM 1 = -2,57%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-08-13:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,05  -0,16  -2,57  3,69  5,64  8,61

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.