Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL NN Parasol NN Subfundusz Obligacji

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% ICE BofAML Poland Government Index

Zarządzający Tomasz Rabęda

Ryzyko 2

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaNN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszING Bank Śląski S.A.

Polityka inwestycyjnaAktywa funduszu inwestowane są długoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności obligacje Skarbowe.


  •  Polska (93.68%)
  •  USA (3.12%)
  •  Serbia (1.61%)
  •  Chorwacja (1.04%)
  •  Czechy (0.56%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ING 2 = 0,49%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-07-19:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,03  0,43  0,32  1,77  2,56  8,82

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.