NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Gotówkowy

Kategoriafundusz rynku pieniężnego

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% WIBID 6M

Agent transferowyMoventum Sp. z o.o.

Ryzyko 1

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1999-02-24

Firma zarządzającaNN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszING Bank Śląski S.A.

Polityka inwestycyjnaFundusz inwestuje swoje aktywa w różnego rodzaju instrumenty rynku pieniężnego, w tym bony skarbowe i inne papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, depozyty krótkoterminowe i obligacje o krótkim terminie wykupu. Udział papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, bądź Narodowy Bank Polski nie może być niższy niż 40%.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ING 4 = 0,32%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-04-23:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,00  0,09  0,35  0,73  1,55  3,52

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.