Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL HSBC GIF Global Emerging Markets Equity

Kategoriaakcyjny

Waluta bazowaUSD

Deklarowany benchmarkMSCI Emerging Markets USD

Zarządzający Nick Timberlake

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaHSBC Investment Funds (Luxembourg) S. A.

Bank depozytariuszRBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Polityka inwestycyjnaSubfundusz dąży do uzyskania długookresowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie głównie w mocno zdywersyfikowany portfel zawierający akcje i papiery wartościowe równoważne z akcjami spółek mających siedzibę i notowanych na Rynkach wschodzących, jak również spółek prowadzących główną część swojej działalności gospodarczej na Rynkach wschodzących.


 •  Chiny (24.80%)
 •  Korea Południowa (13.92%)
 •  Pozostałe (12.78%)
 •  Tajwan (12.47%)
 •  Indie (9.13%)
 •  Brazylia (7.12%)
 •  Hong Kong (4.76%)
 •  RPA (4.68%)
 •  Rosja (4.15%)
 •  Gotówka (3.11%)
 •  Indonezja (3.08%)
 •  Finanse (27.23%)
 •  Technologie (24.77%)
 •  Materiały (10.51%)
 •  Dobra luksusowe (10.44%)
 •  Energetyka (8.09%)
 •  Usługi telekomunikacyjne (3.81%)
 •  Sektor Publiczny (3.72%)
 •  Dobra konsumpcyjne (3.69%)
 •  Gotówka (3.11%)
 •  Przemysł (2.75%)
 •  Nieruchomości (1.88%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): HSBC 3 = -9,25%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-07-19:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,54  -2,59  -11,01  -14,55  -1,45  18,66

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.