HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies,

Kategoriaakcyjny

Waluta bazowaEUR

Deklarowany benchmarkMSCI EMU Small Cap NR

Zarządzający Florence Bannelier

Agent transferowyHSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2003-04-07

Firma zarządzającaHSBC Investment Funds (Luxembourg) S. A.

Bank depozytariuszRBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Polityka inwestycyjnaSubfundusz dąży do uzyskania długookresowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie głównie w mocno zdywersyfikowany portfel zawierający akcje i papiery wartościowe równoważne z akcjami mniejszych spółek (zdefiniowanych jako spółki o kapitalizacji rynkowej nieprzekraczającej 3 mld EUR w momencie zakupu), mających siedzibę i notowanych na jednej z głównych giełd lub innym Rynku regulowanym w dowolnym kraju Eurolandu (strefy euro).


TOP TEN (10 największych spółek)
Nexity3.26%
Valmet Oyj3.25%
Ingenico Group3.05%
Teleperformance3.02%
ORPEA2.92%
Kion Group AG2.88%
Jungheinrich2.86%
Cargotec Oyj2.85%
Prysmian Spa2.74%
Faurecia2.69%
 •  Francja (25.51%)
 •  Niemcy (24.74%)
 •  Włochy (16.75%)
 •  Finlandia (10.23%)
 •  Holandia (7.68%)
 •  Hiszpania (6.80%)
 •  Gotówka (2.00%)
 •  Portugalia (1.95%)
 •  Belgia (1.82%)
 •  Irlandia (1.49%)
 •  Pozostałe (1.02%)
 •  Przemysł (37.43%)
 •  Dobra wyższego rzędu (14.53%)
 •  IT (11.95%)
 •  Nieruchomości (9.59%)
 •  Usługi finansowe (7.20%)
 •  Materiały (5.94%)
 •  Sektor publiczny (3.19%)
 •  Ochrona zdrowia (2.92%)
 •  Dobra konsupcyjne (2.47%)
 •  Gotówka (2.00%)
 •  Energetyka (1.76%)
 •  Pozostałe (1.02%)
 •  Usługi telekomunikacyjne (0.98%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): HSBC 2 = -0,29%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-02-22:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,90  -5,69  -0,26  3,13  16,38  30,37

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.