Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL HSBC GIF Chinese Equity

Kategoriaakcyjny

Waluta bazowaUSD

Deklarowany benchmarkMSCI China NR USD

Zarządzający Mandy Chan

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaHSBC Investment Funds (Luxembourg) S. A.

Bank depozytariuszRBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Polityka inwestycyjnaSubfundusz dąży do uzyskania długookresowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie głównie w mocno zdywersyfikowany portfel zawierający akcje i papiery wartościowe równoważne z akcjami spółek, mających siedzibę i notowanych na głównej giełdzie lub innym Rynku regulowanym w Chińskiej Republice Ludowej („Chinach”) wraz z SRA Hongkong, jak również spółek prowadzących główną część swojej działalności gospodarczej w Chinach.


 •  IT (27.68%)
 •  Finanse (21.91%)
 •  Dobra wyższego rzędu (11.66%)
 •  Telekomunikacja (11.37%)
 •  Energia (7.00%)
 •  Nieruchomości (6.69%)
 •  Przemysł (4.71%)
 •  Materiały (3.05%)
 •  Sektor Publiczny (2.90%)
 •  Ochrona zdrowia (1.88%)
 •  Gotówka (0.90%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): HSBC 1 = -13,04%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-08-13:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -2,13  -6,44  -12,82  -11,13  3,26  22,98

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.