Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark90% Gold (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M

Zarządzający Mikołaj Stępniewski

Ryzyko 6

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaInvestors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjnaOd 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w złoto za pośrednictwem funduszu DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metal Equities. Inwestycje te dokonywane są za pomocą sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz instrumentów pochodnych bazujących na złocie. DWS Gold może również pośrednio inwestować w akcje spółek, które eksplorują, wydobywają, produkują lub przetwarzają metale szlachetne.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): DWS 5 = -8,48%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-08-13:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -1,44  -3,78  -10,25  -11,17  -11,01  -1,67

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.