Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC

Kategoriafundusz akcji zagranicznych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark90% MSCI EM BRIC (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M

Zarządzający Mikołaj Stępniewski

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaInvestors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjnaNie mniej niż 70% wartości aktywów lokowane jest w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny DWS Invest BRIC Plus.


  •  Polska (38.18%)
  •  Wielka Brytania (8.60%)
  •  Inne (7.83%)
  •  Turcja (7.31%)
  •  Niemcy (4.17%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): DWS 4 = -1,25%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-07-19:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,68  -1,58  -2,20  -7,00  4,63  8,68

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.