Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Kategoriafundusz akcji zagranicznych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark50% Investor MS + 10% RTS-2 Index (w PLN) + 10% ISE National All Shares (w PLN) + 30% WIBID 6M

Zarządzający Łukasz Hejak

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaInvestors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjnaNie mniej niż 70% wartości aktywów lokowane jest w akcje i inne instrumenty oparte o akcje o kapitalizacji rynkowej niższej niż trzy miliardy euro. Fundusz lokuje aktywa w małe i średnie spółki emitentów z krajów Nowej Europy oraz Rosji i Turcji. Kraje Nowej Europy obejmują: Litwę, Łotwę, Estonię, Bułgarię, Rumunię, Słowację, Czechy, Węgry, Słowenię i Polskę.


  •  USA (34.79%)
  •  Polska (20.16%)
  •  Inne (14.97%)
  •  Niemcy (13.62%)
  •  Francja (6.35%)
  •  Austria (6.14%)
  •  Holandia (3.97%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): DWS 7 = 9,63%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-08-13:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,23  0,13  8,24  12,19  13,46  23,27

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.