Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych

Kategoriafundusz akcji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark90% WIG + 10% WIBID 6M

Zarządzający Grzegorz Czekaj

Agent transferowyProService Finteco Sp. z o.o.

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1998-01-05

Firma zarządzającaInvestors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjna


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): DWS 3 = 3,65%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-03-22:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -1,64  -0,72  4,12  3,98  15,53  12,89

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.