Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy

Kategoriafundusz akcji zagranicznych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark95% [(MSCI Emerging Europe ex Russia)+Austria Index] + 5% WIBID O/N

Zarządzający Jacek Grel

Agent transferowyBiuro Usług Transferowych BZ WBK S.A.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2006-12-27

Firma zarządzającaBZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszBank Handlowy w Warszawie S.A.

Polityka inwestycyjnaOd 50% do 100% aktywów lokowana jest w instrumenty udziałowe emitowane przez podmioty z Polski, Austrii, Czech, Węgier, Turcji i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej lub pochodzące z innych niż wymienione Państw, jeżeli prowadzą istotną część swojej działalności na terenie wymienionych Państw. Max. 10% aktywów może być inwestowana w fundusze inwestycyjne. Max. 34% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ARKA 1 = 3,9%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-02-22:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,69  -3,42  3,71  -1,09  7,77  5,80

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.