Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy

Kategoriafundusz akcji zagranicznych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark40% WIG + 25% BIST 100 + 15% ATX + 7,5% BUX + 7,5% PX + 5% WIBID O/N

Zarządzający Jacek Grel

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaBZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszBank Handlowy w Warszawie S.A.

Polityka inwestycyjnaOd 50% do 100% aktywów lokowana jest w instrumenty udziałowe emitowane przez podmioty z Polski, Austrii, Czech, Węgier, Turcji i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej lub pochodzące z innych niż wymienione Państw, jeżeli prowadzą istotną część swojej działalności na terenie wymienionych Państw. Max. 10% aktywów może być inwestowana w fundusze inwestycyjne. Max. 34% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego


 •  Polska (39.00%)
 •  Turcja (27.00%)
 •  Austria (12.00%)
 •  Węgry (9.00%)
 •  Pozostałe (8.00%)
 •  Grecja (5.00%)
 •  Finanse (39.00%)
 •  Pozostałe (22.00%)
 •  Dobra i usługi cykliczne (12.00%)
 •  Energetyka (10.00%)
 •  Materiały i surowce (9.00%)
 •  Przemysł wytwórczy i budownictwo (8.00%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ARKA 1 = -9,28%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-08-13:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -1,07  -1,94  -10,30  -12,96  -13,92  -2,35

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.