ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% dwukrotność wskaźnika WIBID 12M

Zarządzający Witold Chuść , Piotr Osiecki , Andrzej Zydorowicz

Agent transferowyProService Finteco Sp. z o.o.

Ryzyko 5

Data pierwszej wyceny2014-05-16

Firma zarządzającaAltus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszRaiffeisen Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjna


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ALT 3 = -0,98%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-04-23:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,13  0,44  -0,84  0,90  3,56  9,14

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.