Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% półtorakrotność wskaźnika WIBID 12M

Zarządzający Witold Chuść , Piotr Osiecki , Andrzej Zydorowicz

Ryzyko 3

Firma zarządzającaAltus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszRaiffeisen Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjna


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ALT 2 = 0,31%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-08-13:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,05  0,07  0,17  -0,11  0,51  8,42

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.