Franklin European Total Return Fund dawniej Templeton European Total Return Fund

Kategoriaobligacyjny

Waluta bazowaEUR

Deklarowany benchmarkBarclays Capital Euro Aggregate Index

Zarządzający John Beck, Michael Hasenstab

Ryzyko 4

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2003-08-29

Firma zarządzającaFranklin Templeton Investments

Polityka inwestycyjnaStrategią inwestycyjną funduszu jest osiągnięcie jak najwyższego łącznego zwrotu z inwestycji, w cowchodzi połączenie dochodu z odsetek, wzrostu wartości kapitału i zysków z wymiany walutowejpoprzez lokowanie aktywów w portfel papierów dłużnych o oprocentowaniu stałym i zmiennym orazobligacje emitentów rządowych, związanych z rządem i korporacyjnych w Europie.


TOP TEN (10 największych spółek)
Government of the Netherlands, .25%, 1/15/207.64%
Government of Italy, senior bond 1.25% 9/15/325.11%
Government of Ireland .80% 3/15/225.05%
Government of Germany 1.50% 4/15/154.71%
Government of Spain, senior bond 1.95% 7/30/304.46%
Government of Finland .375% 9/15/203.47%
Government of Spain, senior bond 5.15% 10/31/443.26%
Government of Poland, senior note .875% 10/14/212.80%
Government of Latvia 2.625% 1/21/212.79%
Romania, senior note 2.75% 10/29/252.21%
  •  Holandia (22.03%)
  •  Niemcy (20.38%)
  •  Stany Zjednoczone (11.83%)
  •  Wielka Brytania (10.37%)
  •  Polska (8.94%)
  •  Francja (4.13%)
  •  Gotówka i ekwiwalent gotówkowy (3.36%)
  •  Włochy (2.68%)
  •  Meksyk (2.29%)
  •  Hiszpania (2.23%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): TEMP 5 = -0,33%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-27:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,20  -0,59  -0,26  2,70  3,53  17,68

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.