Templeton Growth (Euro) Fund

Kategoriafundusz akcyjny, inwestycje na rynku globalnym

Waluta bazowaEUR

Deklarowany benchmarkMSCI World Index

Zarządzający Norman Boersma, Lisa Meyers, Tucker Scott, Matthew Nagle

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2000-08-09

Firma zarządzającaFranklin Templeton Investments

Polityka inwestycyjnaStrategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów głównie w instrumenty udziałowe spółek z całego świata, w tym z rynków wschodzących.


TOP TEN (10 największych spółek)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD4.13%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD2.86%
Royal Dutch Shell2.57%
CITIGROUP INC2.18%
AMGEN INC2.11%
MICROSOFT CORP2.06%
COMCAST CORP1.90%
Oracle Corp1.82%
Allergan PLC1.74%
Standard Chartered Plc1.62%
 •  Stany Zjednoczone (36.90%)
 •  Inne (15.08%)
 •  Wielka Brytania (13.44%)
 •  Francja (6.97%)
 •  Korea Południowa (6.81%)
 •  Niemcy (5.38%)
 •  Szwajcaria (4.44%)
 •  Holandia (4.02%)
 •  Japonia (3.96%)
 •  Izrael (3.00%)
 •  Finanse (25.30%)
 •  Ochrona zdrowia (16.10%)
 •  Technologie informatyczne (15.14%)
 •  Energetyka (13.61%)
 •  Dobra luksusowe (9.83%)
 •  Przemysł (7.43%)
 •  Usługi telekomunikacyjne (5.37%)
 •  Materiały (4.94%)
 •  Dobra podstawowe (2.28%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): TEMP 2 = 4,57%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-21:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,13  2,63  4,50  3,89  3,89  19,66

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.