Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 2022

Kategoriafundusz z gwarancją kapitału

Waluta bazowaEUR

Ryzyko 3

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2007-01-24

Firma zarządzającaLyxor international Asset Management

Polityka inwestycyjna100% aktywów Funduszu Skandia Euro Gwarantowany 2022 jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego 2022 zarządzanego przez Lyxor International Asset Management.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SEG 2022 = -0,06%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-26:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,00  -0,01  -0,04  -0,04  0,13  7,24

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.