Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu

Kategoriafundusz zrównoważony

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark50% WIG + 50% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr, pomniejszone o koszty zarządzania

Zarządzający Piotr Święcik

Agent transferowyMoventum Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1998-06-01

Firma zarządzającaOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszING Bank Śląski S.A.

Polityka inwestycyjnaDo 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SEB 1 = 0,91%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-27:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,08  2,60  1,13  -4,69  -12,67  -25,01

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.