Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich

Kategoriafundusz akcji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark80% WIG + 10% MSCI Europe + 10% WIBID 1M

Zarządzający Bartosz Częścik , Piotr Sałata

Agent transferowyPekao Financial Services Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1995-12-18

Firma zarządzającaPioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszBank Pekao S.A.

Polityka inwestycyjnaAktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym i muszą one stanowić nie mniej niż 80% wartości aktywów funduszu. Do 20% aktywów może być lokowane w pozostałe instrumenty finansowe. Udział lokat zagranicznych nie może przekroczyć 33% aktywów funduszu.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): PIO 3 = 2,51%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-24:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 1,03  0,31  3,22  -0,41  -5,91  -23,46

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.