Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zrównoważony

Kategoriafundusz zrównoważony

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark55% WIG + 33,8% Citigroup Poland Government Bond Index + 11,2% WIBID

Zarządzający Radosław Cholewiński , Bartosz Częścik , Piotr Sałata

Agent transferowyPekao Financial Services Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1992-07-30

Firma zarządzającaPioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszBank Pekao S.A.

Polityka inwestycyjnaFundusz lokuje swoje aktywa zarówno w wierzycielskie papiery wartościowe jak i w akcje. Całkowita wartość lokat w wierzycielskie papiery wartościowe nie może być mniejsza niż 30% wartości aktywów, całkowita wartość lokat w akcje nie może być większa niż 70% wartości aktywów funduszu. Część aktywów Funduszu stanowią depozyty bankowe.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): PIO 1 = 1,47%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-24:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,56  0,19  2,00  -0,39  -5,66  -14,88

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.