Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Mieszany

Kategoriafundusz zrównoważony

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark50% WIG + 50% WIBID O/N

Zarządzający Tomasz Manowiec , Ryszard Miodoński , Mikołaj Raczyński

Agent transferowyProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2006-12-01

Firma zarządzającaNoble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszmBank S.A.

Polityka inwestycyjnaOd 20 do 80% aktywów subfunduszu może być inwestowana w papiery udziałowe. Pozostała część portfela - nie więcej niż 80% aktywów lokowana będzie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): NB 1 = 0,89%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-26:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,06  -0,60  1,00  -0,94  -4,20  -8,19

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.