BlackRock Global Funds - Latin American Fund

Kategoriafundusz akcyjny

Waluta bazowaUSD

Deklarowany benchmarkMSCI EM Latin America net

Zarządzający Will Landers

Agent transferowyJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1997-01-08

Firma zarządzającaBlackRock

Polityka inwestycyjnaFundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej.


TOP TEN (10 największych spółek)
Itau Unibanco Holding SA9.46%
Petroleo Brasileiro7.96%
Banco Bradesco SA7.94%
AMBEV SA6.98%
Fomento Economico Mexicano4.54%
Cielo4.22%
Grupo Financiero Banorte3.73%
Telefonica Brasil3.52%
Credicorp Ltd3.08%
Grupo Mexico 2.91%
 •  Brazylia (58.94%)
 •  Meksyk (27.12%)
 •  Peru (5.55%)
 •  Gotówka i derywaty (3.20%)
 •  Chile (2.74%)
 •  Argentyna (1.89%)
 •  Kolumbia (0.56%)
 •  Finanse (31.21%)
 •  Dobra podstawowe (22.27%)
 •  Energia (11.41%)
 •  Materiały (10.29%)
 •  Przemysł (6.61%)
 •  Dobra luksusowe (5.61%)
 •  IT (4.22%)
 •  Telekomunikacja (3.52%)
 •  Gotówka i derywaty (3.20%)
 •  Przeds. użyteczności publicznej (1.65%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ML 7 = 10,86%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-25:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,84  9,11  10,47  20,82  26,93  -15,78

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.