BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund

Kategoriaakcyjny, inwestycje na rynku amerykańskim

Waluta bazowaUSD

Deklarowany benchmarkRussell 1000 Value

Zarządzający Kevin Rendino

Agent transferowyJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1997-01-08

Firma zarządzającaBlackRock

Polityka inwestycyjnaFundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Fundusz koncentruje się na spółkach, których wartość inwestycyjna wynika – według Doradcy Inwestycyjnego – z faktu, że ich wycena jest zaniżona.


TOP TEN (10 największych spółek)
Cisco Systems Inc.5.14%
Qualcomm Inc4.90%
JP Morgan Chase & Co4.88%
Citigroup4.63%
Pfizer Inc.4.35%
Discover Financial Services3.80%
Merck & Co3.75%
Apache Corp3.58%
Exelon3.27%
Devon Energy Corp2.94%
 •  USA (97.45%)
 •  Gotówka i derywaty (0.89%)
 •  Holandia (0.61%)
 •  Finlandia (0.49%)
 •  Szwecja (0.36%)
 •  Kanada (0.21%)
 •  Finanse (27.69%)
 •  Opieka zdrowotna (16.03%)
 •  Energia (14.04%)
 •  Informatyka (12.59%)
 •  Usługi użyteczności publicznej (7.47%)
 •  Dobra luksusowe (6.54%)
 •  Przemysł (5.81%)
 •  Telekomunikacja (4.73%)
 •  Dobra podstawowe (2.23%)
 •  Materiały (1.98%)
 •  Gotówka i derywaty (0.89%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ML 2 = 1,62%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,40  0,92  2,16  4,21  6,00  15,30

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.