Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny

Kategoriafundusz rynku pieniężnego

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland

Zarządzający Paweł Dolegacz , Zenon Łyś , Tomasz Płatek

Agent transferowyPekao Financial Services Sp. z o.o.

Ryzyko 2

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1999-01-04

Firma zarządzającaLegg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszING Bank Śląski S.A.

Polityka inwestycyjnaAktywa Funduszu są lokowane głównie w dłużne papiery wartościowe - głównie skarbowe i lokaty bankowe, z okresem wykupu nie dłuższym niż 12 miesięcy lub posiadające stałą stopę procentową o okresie naliczania odsetek również nie dłuższym niż 12 miesięcy.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): KAHA 4 = 0,27%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-25:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,02  0,07  0,26  0,49  1,38  5,58

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.