Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms

Zarządzający Paweł Dolegacz , Zenon Łyś , Tomasz Płatek

Agent transferowyPekao Financial Services Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1999-01-04

Firma zarządzającaLegg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszING Bank Śląski S.A.

Polityka inwestycyjnaAktywa funduszu inwestowane są w instrumenty dłużne, zarówno krótko jak i długoterminowe, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Dodatkowo do 10% aktywów funduszu może być lokowane w niepubliczne instrumenty dłużne.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): KAHA 3 = -0,6%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-21:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,00  -0,63  -0,53  -0,12  0,82  8,75

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.