NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Obligacji

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% Merrill Lynch G0PL

Zarządzający Jarosław Karpiński

Agent transferowyProService Agent Transferowy Sp. z o.o. / Atlantic Fund Services Sp. z o.o.

Ryzyko 2

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1999-02-24

Firma zarządzającaNN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszING Bank Śląski S.A.

Polityka inwestycyjnaAktywa funduszu inwestowane są długoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności obligacje Skarbowe.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ING 2 = 0,33%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-21:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,03  -0,22  0,45  1,34  3,36  11,12

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.