Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC

Kategoriafundusz akcji zagranicznych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark90% MSCI EM BRIC (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M

Zarządzający Mikołaj Stępniewski

Agent transferowyProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2008-01-28

Firma zarządzającaInvestors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjnaNie mniej niż 70% wartości aktywów lokowane jest w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny DWS Invest BRIC Plus.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): DWS 4 = 6,36%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,22  3,68  6,77  14,59  11,34  12,71

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.