Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony

Kategoriafundusz zrównoważony

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark55% WIG20 + 30% Citigroup Poland Government Bond Index + 15% WIBID 6M

Zarządzający Maciej Chudzik

Agent transferowyProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1998-01-05

Firma zarządzającaInvestors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjnaUdział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): DWS 1 = 3,24%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-25:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,34  -0,04  3,57  9,44  5,60  22,27

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.