BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej

Kategoriafundusz absolutnej stopy zwortu

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku

Zarządzający Paweł Gołębiewski , Jarosław Lis , Michał Sikorski

Agent transferowyProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2010-05-04

Firma zarządzającaBPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszBank BPH S.A.

Polityka inwestycyjnaFundusz dążył do osiągnięcia wyższej stopy zwrotu, niż stopa odniesienia (8%), w kolejnych okresach rocznych (lata kalendarzowe). Fundusz jest zarządzany aktywnie i jego skład może podlegać zmianom. Instrumenty udziałowe mogą stanowić max. 70% aktywów funduszu. Do 100% aktywów lokowane może być w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez SP, NBP, państwa OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe. Do 100% lokat mogą stanowić instrumenty pochodne.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): BPH 7 = 2,83%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-26:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,42  0,73  3,50  2,51  5,18  8,09

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.