BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Zrównoważony

Kategoriafundusz aktywnej alokacji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark50% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs + 50% WIG

Zarządzający Paweł Gołębiewski , Jarosław Lis , Michał Sikorski

Agent transferowyProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2001-06-06

Firma zarządzającaBPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszBank BPH S.A.

Polityka inwestycyjna


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): BPH 4 = 1,96%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-24:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,00  -0,48  1,96  -0,95  -2,80  -7,14

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.