Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Polskich

Kategoriafundusz akcji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark75% WIG + 20% [(MSCI Emerging Europe ex Russia)+Austria Index] + 5% WIBID O/N

Zarządzający Szymon Borawski-Reks

Agent transferowyBiuro Usług Transferowych BZ WBK S.A.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1998-04-02

Firma zarządzającaBZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszBank Handlowy w Warszawie S.A.

Polityka inwestycyjnaMin. 66% aktywów funduszu będzie lokowane w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Pozostała część aktywów funduszu zostanie zainwestowana w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ARKA 3 = 2,09%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-21:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,10  0,40  2,81  -0,59  -6,24  -14,27

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.