ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% dwukrotność wskaźnika WIBID 12M

Zarządzający Witold Chuść , Piotr Osiecki , Jakub Ryba

Agent transferowyProService Agent Transferowy sp. z o.o.

Ryzyko 4

Data pierwszej wyceny2012-09-28

Firma zarządzającaAltus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszRaiffeisen Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjna


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ALT 1 = 1,11%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-24:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,25  -0,78  1,14  1,08  6,31  7,27

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.