Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji

Kategoriafundusz akcji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark95% WIG + 5% WIBID O/N

Zarządzający Hubert Kmiecik , Paweł Małyska

Agent transferowyMoventum Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2004-01-28

Firma zarządzającaTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

Bank depozytariuszBank Pekao S.A.

Polityka inwestycyjna


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ALL 3 = 1,44%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-24:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,81  -0,24  2,09  -2,55  -9,19  -24,14

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.