Filtruj
1 2 3 4 5 6
INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI FUNDUSZYSprawdź
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
UFK Aktywnie Zarządzane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
INPLUS 4 102,8875 PLN
2018-03-19
 -0,31
VEC 1 3 102,4861 PLN
2018-03-19
 -0,27
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 3 5 459,0100 PLN
2018-03-20
 0,68
SKAR 3 5 331,8800 PLN
2018-03-20
 1,08
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
CU 1 159,3100 PLN
2018-03-20
 0,46
NB 4 6 110,0600 PLN
2018-03-20
 -0,18
UNK 6 6 106,9400 PLN
2018-03-20
 -0,65
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
CU 3 478,7800 PLN
2018-03-20
 0,75
FIZ 4 5 135,6800 PLN
2018-02-28
 -0,09
ING 3 5 323,8600 PLN
2018-03-20
 0,61
IPO 1 120,0300 PLN
2018-03-20
 0,40
NB 3 139,8200 PLN
2018-03-20
 0,60
OPT 3 5 9,3100 PLN
2018-03-20
 0,76
QUE 1 5 184,2600 PLN
2018-03-20
 0,18
SEB 3 202,6900 PLN
2018-03-20
 0,11
UNK 3 5 225,7700 PLN
2018-03-20
 -0,37
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 119,5500 PLN
2018-03-20
 0,13
ARKA 1 44,8700 PLN
2018-03-20
 0,45
DWS 7 54,8600 PLN
2018-03-20
 0,20
DWS 8 161,2000 PLN
2018-03-20
 0,74
ING 5A 5 173,4800 PLN
2018-03-20
 0,58
KAHA 5 117,2600 PLN
2018-03-20
 0,33
ML 3 * 5 104,3700 EUR
2018-03-20
 0,80
UNK 9 5 66,8200 PLN
2018-03-20
 -0,65
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 85,5600 PLN
2018-03-20
 0,53
DWS 6 236,8900 PLN
2018-03-20
 0,72
HSBC 1 ** 5 131,0820 USD
2018-03-20
 0,53
HSBC 3 ** 19,7360 USD
2018-03-20
 0,21
HSBC 4 ** 5 193,3240 USD
2018-03-20
 0,20
KAHA 6 129,0700 PLN
2018-03-20
 0,01
ML 7 ** 5 74,8200 USD
2018-03-20
 -0,37
NB 6 57,3000 PLN
2018-03-20
 0,42
SCH 3 ** 5 16,1002 USD
2018-03-20
 0,16
SCH 6 5 67,0443 PLN
2018-03-20
 -0,12
TEMP 1 ** 45,0400 USD
2018-03-20
 0,18
TEMP 3 ** 40,1400 USD
2018-03-20
 0,07
TEMP 4 ** 5 20,3500 USD
2018-03-20
 0,39
TEMP 7 ** 5 20,8100 USD
2018-03-20
 0,00
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 82,6650 EUR
2018-03-20
 0,18
JPM 1 * 5 18,2000 EUR
2018-03-20
 0,39
JPM 2 * 23,4700 EUR
2018-03-20
 0,56
SCH 7 5 122,2420 PLN
2018-03-20
 -0,44
SKAN 7 * 17,5669 EUR
2018-03-20
 -0,96
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 562,7500 PLN
2018-03-20
 -0,04
ML 2 ** 5 85,6800 USD
2018-03-20
 -0,38
SKAN 5 ** 5 29,5148 USD
2018-03-20
 -0,97
TEMP 8 5 29,4500 PLN
2018-03-20
 0,79
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 5 113,5000 PLN
2018-02-28
 -0,50
FIZ 8 5 120,2800 PLN
2018-02-28
 0,91
ING 7 5 203,8100 PLN
2018-03-20
 0,36
ML 1 ** 5 53,7600 USD
2018-03-20
 -0,28
ML 4 ** 5 73,8700 USD
2018-03-20
 -0,82
SCH 4 ** 9,9633 USD
2018-03-20
 -0,61
SKAN 4 ** 5 4,3725 USD
2018-03-20
 -1,06
TEMP 2 * 17,0100 EUR
2018-03-20
 0,24
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 73,5800 PLN
2018-03-20
 1,63
QUE 3 6 69,5600 PLN
2018-03-20
 -0,69
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 124,0600 PLN
2018-03-20
 0,94
ML 9 ** 5 40,0300 USD
2018-03-20
 -0,50
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 79,9100 PLN
2018-03-20
 -0,27
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 1 589,4300 PLN
2018-03-20
 0,49
NB 1 155,4300 PLN
2018-03-20
 0,32
SEB 1 183,9200 PLN
2018-03-20
 0,02
UNK 1 331,7900 PLN
2018-03-20
 -0,16
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 141,5600 PLN
2018-03-20
 0,11
FIZ 7 5 1062,3000 PLN
2018-03-12
 -0,24
FIZ 9 5 93,9800 PLN
2018-03-12
 -0,49
NB 5 4 134,7100 PLN
2018-03-20
 0,37
NB 7 4 172,6100 PLN
2018-03-20
 0,28
NOVO 4 4 105,4500 PLN
2018-03-20
 -0,20
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 266,3100 PLN
2018-03-20
 0,02
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 272,5800 PLN
2018-03-20
 0,00
KBC 1 255,5300 PLN
2018-03-20
 0,04
NB 2 2 143,1200 PLN
2018-03-20
 -0,02
OPT 1 2 9,9400 PLN
2018-03-20
 0,00
PIO 6 193,4800 PLN
2018-03-20
 0,01
SKAR 4 2 347,9200 PLN
2018-03-20
 0,00
UNK 4 2 218,1300 PLN
2018-03-20
 -0,03
UNK 5 4 1750,5900 PLN
2018-03-20
 0,01
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 2 2 330,4900 PLN
2018-03-20
 -0,11
ING 2 2 302,9100 PLN
2018-03-20
 -0,16
NOVO 5 2 189,1300 PLN
2018-03-20
 -0,08
OPT 2 2 10,0700 PLN
2018-03-20
 -0,20
SKAR 2 2 315,6800 PLN
2018-03-20
 -0,12
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 168,7300 PLN
2018-03-20
 -0,04
ALT 2 3 122,4500 PLN
2018-03-20
 0,00
ARKA 2 21,7500 PLN
2018-03-20
 -0,14
KBC 2 239,8200 PLN
2018-03-20
 -0,01
SEB 2 226,4400 PLN
2018-03-20
 -0,06
UNK 2 3 348,9500 PLN
2018-03-20
 -0,06
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,1100 EUR
2018-03-20
 0,00
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 344,1500 USD
2018-03-20
 -0,17
SKAN 2 ** 4 19,7160 USD
2018-03-20
 -0,40
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 122,1458 PLN
2018-03-20
 0,03
SKAN 3 ** 23,6080 USD
2018-03-20
 -0,53
UNK 8 4 194,0900 PLN
2018-03-20
 -0,04
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 7 109,6200 PLN
2018-03-20
 -0,17
TEMP 6 4 90,3800 PLN
2018-03-20
 0,51
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 143,3700 PLN
2018-03-20
 -0,15
ML 5 ** 6 26,6400 USD
2018-03-20
 -0,08
SF 2 587,8500 PLN
2018-03-20
 -0,21
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 6 101,6300 PLN
2018-03-20
 0,43
ML 6 ** 6 39,4700 USD
2018-03-20
 -0,25
TEMP 9 6 7,2800 PLN
2018-03-20
 0,55
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 * 137,4951 EUR
2018-03-20
 -0,24
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 1167,1908 PLN
2018-03-20
 -0,06
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 6 2343,6792 PLN
2018-02-28
 -0,41
FIZ 2 6 2014,2014 PLN
2018-02-28
 -0,82
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 4 2197,0004 PLN
2018-03-20
 0,21
PM 2 3 2380,5272 PLN
2018-03-20
 -0,04
PM 3 5 1699,7081 PLN
2018-03-20
 0,57
PM 4 5 2355,8882 PLN
2018-03-20
 0,39
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 4 1087,2357 PLN
2018-03-20
 0,07
PI D2 5 1086,9570 PLN
2018-03-20
 0,16
PI D3 4 1050,8403 PLN
2018-03-20
 0,09
PI L1 4 1087,2357 PLN
2018-03-20
 0,07
PI L2 5 1086,9570 PLN
2018-03-20
 0,16
PI L3 4 1050,8403 PLN
2018-03-20
 0,09
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,4544 PLN
2018-03-21
 0,72
EUR 4,2416 PLN
2018-03-21
 0,41

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.