Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 11 153,8700 PLN
2017-06-22
 -0,06
DWS 3 5 419,7700 PLN
2017-06-22
 0,05
SKAR 3 5 331,0900 PLN
2017-06-22
 -0,17
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 17 150,9400 PLN
2017-06-22
 0,21
CU 1 184,2600 PLN
2017-06-22
 0,40
NB 4 6 114,6700 PLN
2017-06-22
 0,11
UNK 6 6 113,5200 PLN
2017-06-23
 0,18
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 11 37,1600 PLN
2017-06-22
 -0,32
CU 3 5 509,9200 PLN
2017-06-22
 0,00
FIZ 4 21 5 136,2100 PLN
2017-05-31
 0,96
ING 3 5 338,5700 PLN
2017-06-22
 -0,28
IPO 1 17 130,8900 PLN
2017-06-22
 -0,18
KAHA 2 26 394,9800 PLN
2017-06-22
 -0,40
NB 3 142,5700 PLN
2017-06-22
 -0,14
OPT 3 5 9,4900 PLN
2017-06-22
 0,00
PIO 3 5 23,4000 PLN
2017-06-22
 -0,13
QUE 1 5 197,6300 PLN
2017-06-22
 -0,14
SEB 3 26 202,3400 PLN
2017-06-23
 -0,24
UNK 3 5 229,3800 PLN
2017-06-23
 -0,41
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 117,7000 PLN
2017-06-22
 0,07
ARKA 1 26 44,5300 PLN
2017-06-22
 -0,04
DWS 7 7 54,6700 PLN
2017-06-22
 0,29
DWS 8 7 177,0500 PLN
2017-06-22
 0,65
ING 5A 5 181,3500 PLN
2017-06-22
 0,15
ML 3 * 5 95,7800 EUR
2017-06-22
 -0,15
UNK 9 12 5 71,0300 PLN
2017-06-23
 0,25
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 7 75,0700 PLN
2017-06-22
 -0,04
DWS 6 7 5 226,6900 PLN
2017-06-22
 -0,14
HSBC 1 ** 5 100,2640 USD
2017-06-22
 0,27
HSBC 3 ** 5 16,3430 USD
2017-06-22
 0,26
HSBC 4 ** 5 185,1720 USD
2017-06-22
 0,05
ML 7 ** 5 59,0000 USD
2017-06-22
 -0,42
NB 6 16 49,7800 PLN
2017-06-22
 0,26
SCH 3 ** 5 13,1529 USD
2017-06-22
 0,32
SCH 6 5 56,1632 PLN
2017-06-22
 0,84
TEMP 1 **26 37,6800 USD
2017-06-22
 -0,03
TEMP 3 **26 35,2400 USD
2017-06-22
 -0,42
TEMP 4 ** 5 15,4900 USD
2017-06-22
 0,00
TEMP 7 ** 5 19,9600 USD
2017-06-22
 0,60
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 80,0460 EUR
2017-06-22
 -0,31
JB 2 * 5 277,6500 EUR
2017-06-21
 -0,34
JPM 1 * 5 18,0800 EUR
2017-06-22
 -0,33
JPM 2 * 5 24,1000 EUR
2017-06-22
 -0,25
SCH 7 5 120,1070 PLN
2017-06-22
 0,10
SKAN 7 *17 18,1150 EUR
2017-06-22
 -0,38
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 517,4600 PLN
2017-06-22
 0,19
ML 2 ** 5 78,6000 USD
2017-06-22
 -0,10
SKAN 5 ** 5 27,4783 USD
2017-06-22
 -0,35
TEMP 8 5 25,1000 PLN
2017-06-22
 0,04
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 27 5 112,4400 PLN
2017-05-31
 -0,21
FIZ 8 29 5 116,9700 PLN
2017-05-31
 0,13
ING 7 5 187,2100 PLN
2017-06-22
 -0,06
ML 1 ** 5 48,9500 USD
2017-06-22
 -0,04
ML 4 ** 5 61,5500 USD
2017-06-22
 0,51
SCH 4 **26 8,7357 USD
2017-06-22
 0,39
SKAN 4 ** 5 3,8036 USD
2017-06-22
 0,26
TEMP 2 * 5 17,6800 EUR
2017-06-22
 0,68
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 79,3500 PLN
2017-06-22
 -0,96
QUE 3 6 70,1100 PLN
2017-06-22
 0,47
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 106,0200 PLN
2017-06-22
 0,45
ML 9 ** 5 38,7300 USD
2017-06-22
 1,31
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 70,7300 PLN
2017-06-22
 0,16
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 1 2,2200 PLN
2017-06-22
 -0,45
DWS 1 1 538,0400 PLN
2017-06-22
 0,05
ING 1 1 331,6400 PLN
2017-06-22
 -0,12
KAHA 1 1 221,1300 PLN
2017-06-22
 -0,11
NB 1 4 155,4600 PLN
2017-06-22
 0,01
PIO 1 1 123,4300 PLN
2017-06-22
 -0,18
SEB 1 1 190,5500 PLN
2017-06-23
 -0,02
UNK 1 1 334,6200 PLN
2017-06-23
 -0,05
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 144,6200 PLN
2017-06-22
 0,15
BPH 7 16 1211,6300 PLN
2017-06-22
 0,04
EQU 1 1217 12,3900 PLN
2017-06-22
 0,00
FIZ 3 20 6 591,6500 PLN
2017-05-31
 -0,76
FIZ 7 28 5 1038,4100 PLN
2017-06-12
 0,01
NB 5 4 125,2000 PLN
2017-06-22
 0,13
NB 7 4 160,0600 PLN
2017-06-22
 0,13
NOVO 4 4 104,7300 PLN
2017-06-23
 -0,06
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 263,1400 PLN
2017-06-22
 0,00
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 267,7300 PLN
2017-06-22
 0,01
KBC 1 7 2 247,5000 PLN
2017-06-22
 -0,01
NB 2 2 139,8900 PLN
2017-06-22
 0,01
OPT 1 2 9,9800 PLN
2017-06-22
 0,10
PIO 6 189,8000 PLN
2017-06-22
 0,01
SKAR 4 2 340,7500 PLN
2017-06-22
 0,01
UNK 4 2 212,4800 PLN
2017-06-23
 0,00
UNK 5 4 1719,4900 PLN
2017-06-23
 0,01
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 11 3388,3301 PLN
2017-06-22
 -0,01
CU 2 228,3300 PLN
2017-06-22
 0,00
DWS 2 2 322,1600 PLN
2017-06-22
 0,01
ING 2 2 298,4200 PLN
2017-06-22
 0,02
KAHA 3 16 280,4000 PLN
2017-06-22
 -0,02
NOVO 5 2 199,0600 PLN
2017-06-22
 0,19
OPT 2 2 10,0800 PLN
2017-06-22
 0,10
SKAR 2 2 305,4900 PLN
2017-06-22
 0,01
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 3 167,1200 PLN
2017-06-22
 0,00
ALT 2 3 121,2800 PLN
2017-06-22
 0,03
ARKA 2 3 21,2900 PLN
2017-06-22
 0,00
KBC 2 7 3 234,2000 PLN
2017-06-22
 -0,10
PIO 2 16 57,0000 PLN
2017-06-22
 0,02
SEB 2 3 230,2100 PLN
2017-06-22
 0,10
UNK 2 3 341,2800 PLN
2017-06-23
 -0,02
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,3200 EUR
2017-06-22
 0,07
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 349,1800 USD
2017-06-21
 0,04
SKAN 2 ** 4 20,2592 USD
2017-06-22
 0,02
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 26 118,6946 PLN
2017-06-22
 -0,12
SKAN 3 ** 4 23,2953 USD
2017-06-22
 -0,23
UNK 8 4 202,7900 PLN
2017-06-23
 -0,19
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 6 4 90,7600 PLN
2017-06-22
 0,25
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 146,7400 PLN
2017-06-22
 0,54
ML 5 ** 6 30,4300 USD
2017-06-22
 1,74
SF 2 26 501,8000 PLN
2017-06-22
 0,21
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 26 6 93,3800 PLN
2017-06-22
 -0,27
ML 6 ** 6 30,6900 USD
2017-06-22
 1,05
TEMP 9 6 6,5600 PLN
2017-06-22
 0,31
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 *26 139,4771 EUR
2017-06-22
 -0,36
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 10 2 1146,5864 PLN
2017-06-21
 -0,04
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 18 6 2373,3854 PLN
2017-05-31
 0,16
FIZ 2 19 6 2047,2658 PLN
2017-05-31
 0,27
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 13 4 2216,4644 PLN
2017-06-21
 -0,03
PM 2 13 3 2390,7247 PLN
2017-06-21
 -0,08
PM 3 13 5 1733,2483 PLN
2017-06-21
 0,04
PM 4 13 5 2387,8253 PLN
2017-06-21
 0,00
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 14 4 1071,6105 PLN
2017-06-21
 0,20
PI D2 14 5 1078,6111 PLN
2017-06-21
 0,36
PI D3 24 4 1059,2758 PLN
2017-06-21
 -0,05
PI L1 15 4 1071,6105 PLN
2017-06-21
 0,20
PI L2 15 5 1078,6111 PLN
2017-06-21
 0,36
PI L3 25 4 1059,2758 PLN
2017-06-21
 -0,05
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,7824 PLN
2017-06-23
 -0,47
EUR 4,2255 PLN
2017-06-23
 -0,44

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver
28 - Fundusz dostępny w ramach produktów: MultiAsset Invest, MultiStrateg Invest
29 - Fundusz dostępny w ramach produktu Dynamic Invest

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.