Filtruj
1 2 3 4 5 6
INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI FUNDUSZYSprawdź
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
UFK Aktywnie Zarządzane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
INPLUS 4 101,0940 PLN
2017-10-18
 -0,14
VEC 1 3 100,6926 PLN
2017-10-18
 -0,12
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 153,4200 PLN
2017-10-19
 -1,24
DWS 3 5 433,4700 PLN
2017-10-19
 -0,71
SKAR 3 5 347,4700 PLN
2017-10-19
 -0,54
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 137,8200 PLN
2017-10-19
 -0,63
CU 1 168,6700 PLN
2017-10-19
 -1,01
NB 4 6 111,9700 PLN
2017-10-19
 -0,49
UNK 6 6 107,6500 PLN
2017-10-20
 -0,97
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 38,3800 PLN
2017-10-19
 -0,78
CU 3 5 511,0700 PLN
2017-10-19
 -0,80
FIZ 4 5 136,4400 PLN
2017-09-29
 0,32
ING 3 5 350,7100 PLN
2017-10-19
 -0,85
IPO 1 129,4600 PLN
2017-10-19
 -1,15
KAHA 2 401,3800 PLN
2017-10-18
 -0,41
NB 3 146,2300 PLN
2017-10-19
 -1,06
OPT 3 5 10,0200 PLN
2017-10-19
 -0,89
PIO 3 24,1600 PLN
2017-10-19
 -0,90
QUE 1 5 193,9900 PLN
2017-10-19
 -0,79
SEB 3 216,6400 PLN
2017-10-20
 -0,17
UNK 3 5 239,3300 PLN
2017-10-20
 -0,25
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 118,6500 PLN
2017-10-19
 -0,44
ARKA 1 45,2900 PLN
2017-10-19
 0,11
DWS 7 55,4400 PLN
2017-10-19
 -0,29
DWS 8 170,7100 PLN
2017-10-19
 1,49
ING 5A 5 184,5000 PLN
2017-10-19
 0,09
KAHA 5 5 120,4500 PLN
2017-10-18
 0,29
ML 3 * 5 102,7400 EUR
2017-10-19
 -1,33
UNK 9 5 69,7600 PLN
2017-10-20
 1,15
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 81,2200 PLN
2017-10-19
 -0,51
DWS 6 5 230,1100 PLN
2017-10-19
 -1,72
HSBC 1 ** 5 119,0360 USD
2017-10-19
 -2,07
HSBC 3 ** 5 18,0490 USD
2017-10-19
 -0,76
HSBC 4 ** 5 191,3880 USD
2017-10-19
 0,00
KAHA 6 5 123,7800 PLN
2017-10-18
 -0,15
ML 7 ** 5 70,9900 USD
2017-10-19
 -0,46
NB 6 55,2900 PLN
2017-10-19
 0,14
SCH 3 ** 5 14,8329 USD
2017-10-19
 -0,65
SCH 6 5 62,8614 PLN
2017-10-19
 -0,62
TEMP 1 ** 41,8800 USD
2017-10-19
 -1,13
TEMP 3 ** 38,8100 USD
2017-10-19
 -1,17
TEMP 4 ** 5 18,1200 USD
2017-10-19
 -1,20
TEMP 7 ** 5 20,0400 USD
2017-10-19
 0,65
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 83,5660 EUR
2017-10-19
 -1,38
JB 2 * 5 284,5600 EUR
2017-10-19
 -1,04
JPM 1 * 5 18,4600 EUR
2017-10-19
 -1,18
JPM 2 * 5 24,0900 EUR
2017-10-19
 -1,47
SCH 7 5 122,4824 PLN
2017-10-19
 -1,19
SKAN 7 * 18,1919 EUR
2017-10-19
 -0,71
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 536,0200 PLN
2017-10-19
 -0,54
ML 2 ** 5 81,9300 USD
2017-10-19
 -0,29
SKAN 5 ** 5 28,8306 USD
2017-10-19
 0,16
TEMP 8 5 26,2800 PLN
2017-10-19
 -0,15
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 5 115,2800 PLN
2017-09-29
 0,77
FIZ 8 5 120,8200 PLN
2017-09-29
 1,96
ING 7 5 202,9300 PLN
2017-10-19
 0,38
ML 1 ** 5 50,7400 USD
2017-10-19
 -0,10
ML 4 ** 5 66,5300 USD
2017-10-19
 0,56
SCH 4 ** 9,3673 USD
2017-10-19
 -0,12
SKAN 4 ** 5 4,1536 USD
2017-10-19
 -0,89
TEMP 2 * 5 17,2500 EUR
2017-10-19
 -0,52
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 90,8300 PLN
2017-10-19
 -2,67
QUE 3 6 64,2800 PLN
2017-10-19
 1,29
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 112,9100 PLN
2017-10-19
 -0,49
ML 9 ** 5 39,1500 USD
2017-10-19
 -0,56
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 76,8000 PLN
2017-10-19
 0,73
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 2,2100 PLN
2017-10-19
 -0,45
DWS 1 563,6900 PLN
2017-10-19
 -0,31
ING 1 337,3200 PLN
2017-10-19
 -0,45
KAHA 1 225,1100 PLN
2017-10-18
 -0,37
NB 1 155,1200 PLN
2017-10-19
 -0,57
PIO 1 126,6600 PLN
2017-10-19
 -0,57
SEB 1 193,7400 PLN
2017-10-20
 -0,25
UNK 1 340,3600 PLN
2017-10-20
 -0,27
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 142,8500 PLN
2017-10-19
 -0,13
BPH 7 1204,7100 PLN
2017-10-19
 -0,54
EQU 1 12,3700 PLN
2017-10-19
 -0,48
FIZ 7 5 1055,3900 PLN
2017-10-10
 0,70
NB 5 4 130,7300 PLN
2017-10-19
 -0,40
NB 7 4 166,8300 PLN
2017-10-19
 -0,28
NOVO 4 4 109,9800 PLN
2017-10-20
 -0,04
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 264,6400 PLN
2017-10-19
 0,01
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 269,4500 PLN
2017-10-18
 0,00
KBC 1 2 250,4800 PLN
2017-10-19
 0,06
NB 2 2 141,2600 PLN
2017-10-19
 0,04
OPT 1 2 9,9500 PLN
2017-10-19
 0,00
PIO 6 191,5600 PLN
2017-10-19
 0,02
SKAR 4 2 343,8300 PLN
2017-10-19
 0,03
UNK 4 2 215,2200 PLN
2017-10-20
 0,03
UNK 5 4 1732,5300 PLN
2017-10-20
 0,01
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 3421,2900 PLN
2017-10-19
 0,07
CU 2 229,0200 PLN
2017-10-19
 0,10
DWS 2 2 324,8700 PLN
2017-10-19
 0,06
ING 2 2 299,3600 PLN
2017-10-19
 0,05
KAHA 3 281,4500 PLN
2017-10-18
 -0,10
NOVO 5 2 192,4500 PLN
2017-10-19
 -0,09
OPT 2 2 10,0300 PLN
2017-10-19
 0,00
SKAR 2 2 310,4200 PLN
2017-10-19
 0,08
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 168,8300 PLN
2017-10-19
 0,02
ALT 2 3 122,0700 PLN
2017-10-19
 0,01
ARKA 2 3 21,3900 PLN
2017-10-19
 0,05
KBC 2 3 235,8300 PLN
2017-10-19
 0,04
PIO 2 57,5100 PLN
2017-10-19
 0,07
SEB 2 3 226,5400 PLN
2017-10-19
 -0,01
UNK 2 3 343,2900 PLN
2017-10-20
 -0,05
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,3100 EUR
2017-10-19
 -0,07
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 349,6300 USD
2017-10-19
 0,08
SKAN 2 ** 4 20,3526 USD
2017-10-19
 -0,01
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 119,9330 PLN
2017-10-19
 0,01
SKAN 3 ** 4 24,2061 USD
2017-10-19
 0,09
UNK 8 4 199,6100 PLN
2017-10-20
 0,06
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 7 4 111,9800 PLN
2017-10-18
 0,03
TEMP 6 4 91,1800 PLN
2017-10-19
 -0,34
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 144,4100 PLN
2017-10-19
 -0,61
ML 5 ** 6 30,7400 USD
2017-10-19
 0,16
SF 2 554,2400 PLN
2017-10-19
 0,44
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 6 101,0500 PLN
2017-10-19
 0,14
ML 6 ** 6 37,9800 USD
2017-10-19
 -0,94
TEMP 9 6 7,0900 PLN
2017-10-19
 -0,70
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 * 141,9413 EUR
2017-10-19
 -0,11
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 2 1154,0744 PLN
2017-10-18
 -0,04
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 6 2352,0087 PLN
2017-09-29
 -0,16
FIZ 2 6 2028,5886 PLN
2017-09-29
 -0,25
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 4 2283,3254 PLN
2017-10-18
 -0,15
PM 2 3 2413,5337 PLN
2017-10-18
 -0,10
PM 3 5 1829,5290 PLN
2017-10-18
 -0,23
PM 4 5 2490,3791 PLN
2017-10-18
 -0,19
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 4 1085,5686 PLN
2017-10-18
 -0,16
PI D2 5 1096,3552 PLN
2017-10-18
 -0,29
PI D3 4 1059,1664 PLN
2017-10-18
 -0,10
PI L1 4 1085,5686 PLN
2017-10-18
 -0,16
PI L2 5 1096,3552 PLN
2017-10-18
 -0,29
PI L3 4 1059,1664 PLN
2017-10-18
 -0,10
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,5966 PLN
2017-10-20
 0,20
EUR 4,2452 PLN
2017-10-20
 0,17

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.