Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 11 154,0200 PLN
2017-05-24
 0,74
DWS 3 5 415,7500 PLN
2017-05-24
 0,57
SKAR 3 5 329,9500 PLN
2017-05-24
 0,43
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 17 148,4400 PLN
2017-05-24
 0,87
CU 1 187,0600 PLN
2017-05-24
 0,21
NB 4 6 113,3500 PLN
2017-05-24
 0,68
UNK 6 6 111,7900 PLN
2017-05-24
 0,45
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 11 37,3700 PLN
2017-05-24
 0,75
CU 3 5 510,8500 PLN
2017-05-24
 0,49
FIZ 4 21 5 134,9100 PLN
2017-04-28
 0,20
ING 3 5 338,1200 PLN
2017-05-24
 0,70
IPO 1 17 131,2600 PLN
2017-05-24
 0,69
KAHA 2 26 398,6200 PLN
2017-05-24
 0,49
NB 3 142,9300 PLN
2017-05-24
 0,38
OPT 3 5 9,4600 PLN
2017-05-24
 0,32
PIO 3 5 23,4100 PLN
2017-05-24
 0,64
QUE 1 5 198,8600 PLN
2017-05-24
 0,36
SEB 3 26 198,6000 PLN
2017-05-24
 -0,45
UNK 3 5 230,6600 PLN
2017-05-24
 -0,14
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 118,4000 PLN
2017-05-24
 0,14
ARKA 1 26 44,1600 PLN
2017-05-24
 0,27
DWS 7 7 53,3000 PLN
2017-05-24
 0,53
DWS 8 7 169,2900 PLN
2017-05-24
 1,04
ING 5A 5 177,0200 PLN
2017-05-24
 0,64
ML 3 * 5 99,8800 EUR
2017-05-24
 -0,12
UNK 9 12 5 69,0000 PLN
2017-05-24
 2,24
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 7 75,1300 PLN
2017-05-24
 0,32
DWS 6 7 5 218,6100 PLN
2017-05-24
 0,07
HSBC 1 ** 5 97,7640 USD
2017-05-24
 -0,26
HSBC 3 ** 5 16,1590 USD
2017-05-24
 -0,16
HSBC 4 ** 5 178,0380 USD
2017-05-24
 -0,45
ML 7 ** 5 60,9700 USD
2017-05-24
 0,91
NB 6 16 50,6000 PLN
2017-05-24
 0,26
SCH 3 ** 5 13,1480 USD
2017-05-24
 -0,05
SCH 6 5 53,9577 PLN
2017-05-24
 -0,11
TEMP 1 **26 37,5300 USD
2017-05-24
 0,03
TEMP 3 **26 35,1500 USD
2017-05-24
 -0,17
TEMP 4 ** 5 15,3200 USD
2017-05-24
 -0,39
TEMP 7 ** 5 19,3700 USD
2017-05-24
 0,62
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 79,1470 EUR
2017-05-24
 0,32
JB 2 * 5 278,1500 EUR
2017-05-23
 0,75
JPM 1 * 5 18,2200 EUR
2017-05-24
 0,16
JPM 2 * 5 24,2800 EUR
2017-05-24
 0,17
SCH 7 5 118,9680 PLN
2017-05-24
 0,31
SKAN 7 *17 18,2737 EUR
2017-05-24
 0,31
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 507,2900 PLN
2017-05-24
 -0,07
ML 2 ** 5 79,2500 USD
2017-05-24
 0,16
SKAN 5 ** 5 27,0287 USD
2017-05-24
 0,21
TEMP 8 5 24,9100 PLN
2017-05-24
 0,52
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 27 5 112,6800 PLN
2017-04-28
 1,14
FIZ 8 29 5 116,8200 PLN
2017-04-28
 0,21
ING 7 5 184,2100 PLN
2017-05-24
 0,63
ML 1 ** 5 48,0200 USD
2017-05-24
 0,25
ML 4 ** 5 59,8600 USD
2017-05-24
 0,13
SCH 4 **26 8,5076 USD
2017-05-24
 -0,06
SKAN 4 ** 5 3,7636 USD
2017-05-24
 -0,25
TEMP 2 * 5 17,5500 EUR
2017-05-24
 -0,06
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 79,8700 PLN
2017-05-24
 2,15
QUE 3 6 70,0900 PLN
2017-05-24
 -1,11
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 103,0000 PLN
2017-05-24
 0,72
ML 9 ** 5 36,7600 USD
2017-05-24
 -0,14
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 69,7200 PLN
2017-05-24
 0,42
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 1 2,2300 PLN
2017-05-24
 0,45
DWS 1 1 523,8800 PLN
2017-05-24
 0,51
ING 1 1 330,8400 PLN
2017-05-24
 0,46
KAHA 1 1 221,3600 PLN
2017-05-24
 0,17
NB 1 4 155,3900 PLN
2017-05-24
 0,18
PIO 1 1 123,1400 PLN
2017-05-24
 0,37
SEB 1 1 188,2200 PLN
2017-05-24
 -0,10
UNK 1 1 333,5800 PLN
2017-05-24
 -0,04
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 144,3400 PLN
2017-05-24
 0,15
BPH 7 16 1206,9301 PLN
2017-05-24
 -0,04
EQU 1 1217 12,4200 PLN
2017-05-24
 0,32
FIZ 3 20 6 596,1900 PLN
2017-04-28
 1,73
FIZ 7 28 5 1038,3400 PLN
2017-05-10
 0,96
NB 5 4 125,7800 PLN
2017-05-24
 0,53
NB 7 4 163,6300 PLN
2017-05-24
 0,40
NOVO 4 4 103,0500 PLN
2017-05-24
 -0,19
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 262,9400 PLN
2017-05-24
 0,01
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 267,3100 PLN
2017-05-24
 0,01
KBC 1 7 2 247,5200 PLN
2017-05-24
 0,06
NB 2 2 139,5900 PLN
2017-05-24
 0,04
OPT 1 2 9,9600 PLN
2017-05-24
 0,00
PIO 6 189,5300 PLN
2017-05-24
 0,03
SKAR 4 2 340,2000 PLN
2017-05-24
 0,02
UNK 4 2 211,6800 PLN
2017-05-24
 0,04
UNK 5 4 1716,4800 PLN
2017-05-24
 0,01
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 11 3377,3401 PLN
2017-05-24
 0,04
CU 2 227,5400 PLN
2017-05-24
 0,02
DWS 2 2 320,4000 PLN
2017-05-24
 0,02
ING 2 2 296,0100 PLN
2017-05-24
 0,15
KAHA 3 16 278,8200 PLN
2017-05-24
 0,04
NOVO 5 2 196,2600 PLN
2017-05-24
 0,25
OPT 2 2 10,0400 PLN
2017-05-24
 0,10
SKAR 2 2 303,5300 PLN
2017-05-24
 0,01
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 3 166,7600 PLN
2017-05-24
 0,02
ALT 2 3 121,0300 PLN
2017-05-24
 0,16
ARKA 2 3 21,1300 PLN
2017-05-24
 0,05
KBC 2 7 3 233,8800 PLN
2017-05-24
 0,03
PIO 2 16 56,6500 PLN
2017-05-24
 0,02
SEB 2 3 228,2400 PLN
2017-05-24
 0,13
UNK 2 3 339,2200 PLN
2017-05-24
 0,00
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,2700 EUR
2017-05-24
 0,07
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 345,7300 USD
2017-05-23
 -0,21
SKAN 2 ** 4 20,0774 USD
2017-05-24
 -0,12
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 26 118,3293 PLN
2017-05-24
 0,15
SKAN 3 ** 4 23,3445 USD
2017-05-24
 0,05
UNK 8 4 198,4300 PLN
2017-05-24
 0,18
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 6 4 89,9900 PLN
2017-05-24
 0,01
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 146,8900 PLN
2017-05-24
 -0,49
ML 5 ** 6 30,6900 USD
2017-05-24
 -3,37
SF 2 26 501,2700 PLN
2017-05-24
 0,02
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 26 6 98,0800 PLN
2017-05-24
 -0,43
ML 6 ** 6 32,5100 USD
2017-05-24
 -1,13
TEMP 9 6 7,2000 PLN
2017-05-24
 -0,55
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 *26 138,1454 EUR
2017-05-24
 0,15
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 10 2 1141,9971 PLN
2017-05-23
 0,00
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,9200 / 128,92 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2021 *6 3 133,4900 / 133,49 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2022 *6 3 134,2200 / 134,22 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2023 *6 3 132,8600 / 132,86 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2024 *6 3 134,3000 / 134,30 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2025 *6 3 137,6300 / 137,63 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2026 *6 3 140,3500 / 140,35 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2027 *6 3 143,3700 / 143,37 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2028 *6 3 144,8500 / 144,85 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2029 *6 3 158,8700 / 158,87 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2030 * 3 159,9200 / 159,92 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2031 * 3 158,9200 / 158,92 EUR
2017-05-17
 0,00
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 18 6 2369,6204 PLN
2017-04-28
 0,32
FIZ 2 19 6 2041,6915 PLN
2017-04-28
 0,27
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 13 4 2207,6478 PLN
2017-05-23
 -0,32
PM 2 13 3 2383,4826 PLN
2017-05-23
 -0,11
PM 3 13 5 1723,4870 PLN
2017-05-23
 -0,61
PM 4 13 5 2375,9692 PLN
2017-05-23
 -0,47
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 14 4 1064,5574 PLN
2017-05-18
 -0,13
PI D2 14 5 1066,8331 PLN
2017-05-18
 -0,24
PI D3 24 4 1062,1453 PLN
2017-05-23
 0,17
PI L1 15 4 1064,5574 PLN
2017-05-18
 -0,13
PI L2 15 5 1066,8331 PLN
2017-05-18
 -0,24
PI L3 25 4 1062,1453 PLN
2017-05-23
 0,17
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,7177 PLN
2017-05-25
 -0,95
EUR 4,1796 PLN
2017-05-25
 -0,45

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver
28 - Fundusz dostępny w ramach produktów: MultiAsset Invest, MultiStrateg Invest
29 - Fundusz dostępny w ramach produktu Dynamic Invest

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.