Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 11 152,8200 PLN
2017-03-21
 -0,99
DWS 3 5 395,8100 PLN
2017-03-21
 -0,88
SKAR 3 5 321,7000 PLN
2017-03-21
 -0,88
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 17 144,0500 PLN
2017-03-21
 -0,41
CU 1 187,0500 PLN
2017-03-21
 -0,30
NB 4 6 110,8300 PLN
2017-03-21
 -1,12
UNK 6 6 112,2200 PLN
2017-03-21
 -0,10
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 11 36,4600 PLN
2017-03-21
 -1,00
CU 3 5 500,3800 PLN
2017-03-21
 -0,85
FIZ 4 21 5 135,1400 PLN
2017-02-28
 0,75
ING 3 5 334,3400 PLN
2017-03-21
 -0,97
IPO 1 17 128,9700 PLN
2017-03-21
 -0,94
KAHA 2 26 375,2500 PLN
2017-03-21
 -0,82
NB 3 139,6900 PLN
2017-03-21
 -1,22
OPT 3 5 9,1700 PLN
2017-03-21
 -0,76
PIO 3 5 22,8300 PLN
2017-03-21
 -1,17
QUE 1 5 197,1800 PLN
2017-03-21
 -0,92
SEB 3 26 196,8000 PLN
2017-03-21
 0,84
UNK 3 5 227,1700 PLN
2017-03-21
 0,18
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 115,2100 PLN
2017-03-21
 -0,65
ARKA 1 26 41,4100 PLN
2017-03-21
 -0,67
DWS 7 7 53,2500 PLN
2017-03-21
 -0,89
DWS 8 7 160,9300 PLN
2017-03-21
 0,12
ING 5A 5 166,7900 PLN
2017-03-21
 -0,77
ML 3 * 5 98,0700 EUR
2017-03-21
 -0,16
UNK 9 12 5 64,9900 PLN
2017-03-21
 0,56
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 7 77,3400 PLN
2017-03-21
 0,42
DWS 6 7 5 223,9300 PLN
2017-03-21
 -0,85
HSBC 1 ** 5 94,2720 USD
2017-03-21
 0,08
HSBC 3 ** 5 15,8110 USD
2017-03-21
 0,05
HSBC 4 ** 5 171,8810 USD
2017-03-21
 -0,30
ML 7 ** 5 61,9200 USD
2017-03-21
 -1,37
NB 6 16 51,1400 PLN
2017-03-21
 -0,68
SCH 3 ** 5 12,6317 USD
2017-03-21
 1,09
SCH 6 5 50,4831 PLN
2017-03-21
 0,67
TEMP 1 **26 35,7400 USD
2017-03-21
 -0,45
TEMP 3 **26 33,9600 USD
2017-03-21
 -0,21
TEMP 4 ** 5 14,7100 USD
2017-03-21
 -0,88
TEMP 7 ** 5 18,4800 USD
2017-03-21
 0,49
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 72,8990 EUR
2017-03-21
 -0,75
JB 2 * 5 257,4500 EUR
2017-03-21
 -0,89
JPM 1 * 5 17,3600 EUR
2017-03-21
 -0,34
JPM 2 * 5 23,4100 EUR
2017-03-21
 -0,38
SCH 7 5 110,3104 PLN
2017-03-21
 0,26
SKAN 7 *17 17,3351 EUR
2017-03-21
 0,16
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 508,9600 PLN
2017-03-21
 -1,07
ML 2 ** 5 80,2900 USD
2017-03-21
 -1,02
SKAN 5 ** 5 27,1545 USD
2017-03-21
 -0,32
TEMP 8 5 23,5300 PLN
2017-03-21
 -1,47
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 27 5 111,1000 PLN
2017-02-28
 0,76
FIZ 8 29 5 117,0700 PLN
2017-02-28
 0,08
ING 7 5 183,5200 PLN
2017-03-21
 -0,60
ML 1 ** 5 46,0500 USD
2017-03-21
 -0,26
ML 4 ** 5 57,7400 USD
2017-03-21
 0,54
SCH 4 **26 8,3241 USD
2017-03-21
 0,29
SKAN 4 ** 5 3,8634 USD
2017-03-21
 0,35
TEMP 2 * 5 17,5900 EUR
2017-03-21
 -1,18
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 74,3400 PLN
2017-03-21
 -2,68
QUE 3 6 73,5900 PLN
2017-03-21
 1,55
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 101,2100 PLN
2017-03-21
 -0,32
ML 9 ** 5 35,5300 USD
2017-03-21
 -0,62
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 69,8100 PLN
2017-03-21
 0,17
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 1 2,2100 PLN
2017-03-21
 -0,45
DWS 1 1 510,6800 PLN
2017-03-21
 -0,57
ING 1 1 327,4400 PLN
2017-03-21
 -0,51
KAHA 1 1 218,3900 PLN
2017-03-21
 -0,17
NB 1 4 152,1300 PLN
2017-03-21
 -0,58
PIO 1 1 120,7000 PLN
2017-03-21
 -0,58
SEB 1 1 187,8900 PLN
2017-03-21
 0,30
UNK 1 1 330,1300 PLN
2017-03-21
 0,07
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 144,1800 PLN
2017-03-21
 -0,30
BPH 7 16 1191,8500 PLN
2017-03-21
 -0,31
EQU 1 1217 12,2200 PLN
2017-03-21
 -0,49
FIZ 3 20 6 588,3100 PLN
2017-02-28
 -2,02
FIZ 7 28 5 1022,7200 PLN
2017-03-10
 0,85
NB 5 4 118,9000 PLN
2017-03-21
 -1,45
NB 7 4 160,4400 PLN
2017-03-21
 -0,91
NOVO 4 4 103,2700 PLN
2017-03-21
 0,58
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 262,2200 PLN
2017-03-21
 0,03
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 266,1500 PLN
2017-03-21
 0,02
KBC 1 7 2 245,6200 PLN
2017-03-21
 0,01
NB 2 2 138,5800 PLN
2017-03-21
 0,04
OPT 1 2 9,9500 PLN
2017-03-21
 0,00
PIO 6 188,6500 PLN
2017-03-21
 0,02
SKAR 4 2 338,1900 PLN
2017-03-21
 0,01
UNK 4 2 209,7900 PLN
2017-03-21
 0,00
UNK 5 4 1709,9200 PLN
2017-03-21
 0,01
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 11 3353,8701 PLN
2017-03-21
 0,03
CU 2 225,3400 PLN
2017-03-21
 0,08
DWS 2 2 315,9500 PLN
2017-03-21
 0,08
ING 2 2 291,6400 PLN
2017-03-21
 0,14
KAHA 3 16 275,4300 PLN
2017-03-21
 0,06
NOVO 5 2 196,3600 PLN
2017-03-21
 -0,36
OPT 2 2 10,0200 PLN
2017-03-21
 0,00
SKAR 2 2 298,3200 PLN
2017-03-21
 0,15
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 3 165,7900 PLN
2017-03-21
 -0,01
ALT 2 3 118,9000 PLN
2017-03-21
 0,07
ARKA 2 3 20,7800 PLN
2017-03-21
 0,19
KBC 2 7 3 230,6400 PLN
2017-03-21
 0,06
PIO 2 16 56,0300 PLN
2017-03-21
 0,09
SEB 2 3 228,8300 PLN
2017-03-21
 -0,34
UNK 2 3 333,5500 PLN
2017-03-21
 0,00
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,0600 EUR
2017-03-21
 0,00
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 342,3200 USD
2017-03-21
 0,23
SKAN 2 ** 4 19,7158 USD
2017-03-21
 0,11
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 26 117,7384 PLN
2017-03-21
 0,36
SKAN 3 ** 4 22,7543 USD
2017-03-21
 0,20
UNK 8 4 197,0300 PLN
2017-03-21
 -0,16
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 6 4 90,3300 PLN
2017-03-21
 -0,70
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 148,5200 PLN
2017-03-21
 -0,13
ML 5 ** 6 31,9000 USD
2017-03-21
 1,98
SF 2 26 496,0400 PLN
2017-03-21
 0,46
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 26 6 98,3600 PLN
2017-03-21
 -0,70
ML 6 ** 6 34,1800 USD
2017-03-21
 -0,93
TEMP 9 6 7,4800 PLN
2017-03-21
 -0,93
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 *26 133,0748 EUR
2017-03-21
 -0,05
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 10 2 1132,2627 PLN
2017-03-21
 0,08
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,9200 / 128,92 EUR
2017-03-15
 0,00
SEG 2021 *6 3 133,4900 / 133,49 EUR
2017-03-15
 0,00
SEG 2022 *6 3 134,2200 / 134,22 EUR
2017-03-15
 0,00
SEG 2023 *6 3 132,8600 / 132,86 EUR
2017-03-15
 0,00
SEG 2024 *6 3 134,3000 / 134,30 EUR
2017-03-15
 0,00
SEG 2025 *6 3 137,6300 / 137,63 EUR
2017-03-15
 0,00
SEG 2026 *6 3 140,3500 / 140,35 EUR
2017-03-15
 0,00
SEG 2027 *6 3 143,3700 / 143,37 EUR
2017-03-15
 0,00
SEG 2028 *6 3 144,8500 / 144,85 EUR
2017-03-15
 0,00
SEG 2029 *6 3 158,8700 / 158,87 EUR
2017-03-15
 0,00
SEG 2030 * 3 159,9200 / 159,92 EUR
2017-03-15
 0,00
SEG 2031 * 3 158,9200 / 158,92 EUR
2017-03-15
 0,00
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 18 6 2362,4165 PLN
2017-02-28
 0,54
FIZ 2 19 6 2028,2031 PLN
2017-02-28
 -0,76
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 13 4 2177,5519 PLN
2017-03-21
 -0,34
PM 2 13 3 2370,4686 PLN
2017-03-21
 -0,11
PM 3 13 5 1682,0025 PLN
2017-03-21
 -0,63
PM 4 13 5 2330,6527 PLN
2017-03-21
 -0,48
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 14 4 1054,4469 PLN
2017-03-21
 -0,38
PI D2 14 5 1054,4131 PLN
2017-03-21
 -0,76
PI D3 24 4 1053,3184 PLN
2017-03-21
 -0,36
PI L1 15 4 1054,4469 PLN
2017-03-21
 -0,38
PI L2 15 5 1054,4131 PLN
2017-03-21
 -0,76
PI L3 25 4 1053,3184 PLN
2017-03-21
 -0,36
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,9731 PLN
2017-03-22
 0,58
EUR 4,2855 PLN
2017-03-22
 0,52

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver
28 - Fundusz dostępny w ramach produktów: MultiAsset Invest, MultiStrateg Invest
29 - Fundusz dostępny w ramach produktu Dynamic Invest

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.