Filtruj
1 2 3 4 5 6
INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI FUNDUSZYSprawdź
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
UFK Aktywnie Zarządzane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
INPLUS 4 102,3387 PLN
2018-04-23
 -0,15
VEC 1 3 102,0957 PLN
2018-04-23
 -0,16
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 3 5 451,8300 PLN
2018-04-23
 -0,33
SKAR 3 5 330,3200 PLN
2018-04-23
 -0,36
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
CU 1 155,0700 PLN
2018-04-23
 -0,27
NB 4 6 108,6700 PLN
2018-04-23
 -0,74
UNK 6 6 107,0700 PLN
2018-04-23
 -0,60
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
CU 3 474,0800 PLN
2018-04-23
 -0,27
FIZ 4 5 133,1500 PLN
2018-03-29
 -1,86
ING 3 5 319,7600 PLN
2018-04-23
 -0,52
IPO 1 121,0500 PLN
2018-04-23
 -0,27
NB 3 138,4300 PLN
2018-04-23
 -0,64
OPT 3 5 9,3100 PLN
2018-04-23
 -0,43
QUE 1 5 179,3200 PLN
2018-04-23
 -0,42
SEB 3 201,7700 PLN
2018-04-23
 -1,56
UNK 3 5 224,9300 PLN
2018-04-23
 -0,89
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 119,7300 PLN
2018-04-23
 -0,13
ARKA 1 44,0200 PLN
2018-04-23
 -0,16
DWS 7 53,5800 PLN
2018-04-23
 -0,98
DWS 8 149,3900 PLN
2018-04-23
 -0,93
ING 5A 5 166,1400 PLN
2018-04-23
 -0,19
KAHA 5 115,0300 PLN
2018-04-23
 0,55
ML 3 * 5 99,9900 EUR
2018-04-23
 -0,32
UNK 9 5 62,7500 PLN
2018-04-23
 -1,10
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 81,9100 PLN
2018-04-23
 -0,52
DWS 6 228,6400 PLN
2018-04-23
 -0,03
HSBC 1 ** 5 121,4260 USD
2018-04-23
 -0,94
HSBC 3 ** 18,8470 USD
2018-04-23
 -0,75
HSBC 4 ** 5 195,6870 USD
2018-04-23
 -0,78
KAHA 6 126,8800 PLN
2018-04-23
 -0,18
ML 7 ** 5 74,5500 USD
2018-04-23
 -1,25
NB 6 56,5700 PLN
2018-04-23
 -0,28
SCH 3 ** 5 15,3770 USD
2018-04-23
 -0,82
SCH 6 5 63,7326 PLN
2018-04-23
 -0,66
TEMP 1 ** 42,6000 USD
2018-04-23
 -0,79
TEMP 3 ** 38,7600 USD
2018-04-23
 -1,07
TEMP 4 ** 5 18,8600 USD
2018-04-23
 -0,79
TEMP 7 ** 5 21,0300 USD
2018-04-23
 -0,19
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 82,8010 EUR
2018-04-23
 0,09
JPM 1 * 5 18,5000 EUR
2018-04-23
 0,27
JPM 2 * 23,6500 EUR
2018-04-23
 0,25
SCH 7 5 123,8787 PLN
2018-04-23
 0,12
SKAN 7 * 17,7951 EUR
2018-04-23
 -0,16
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 559,0200 PLN
2018-04-23
 -0,29
ML 2 ** 5 85,5200 USD
2018-04-23
 -0,40
SKAN 5 ** 5 28,8895 USD
2018-04-23
 -0,77
TEMP 8 5 28,6100 PLN
2018-04-23
 -0,45
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 5 111,8500 PLN
2018-03-29
 -1,45
FIZ 8 5 120,7000 PLN
2018-03-29
 0,35
ING 7 5 208,8000 PLN
2018-04-23
 0,10
ML 1 ** 5 53,5000 USD
2018-04-23
 -0,59
ML 4 ** 5 74,9300 USD
2018-04-23
 -0,33
SCH 4 ** 9,9722 USD
2018-04-23
 -0,52
SKAN 4 ** 5 4,2158 USD
2018-04-23
 -0,35
TEMP 2 * 17,1300 EUR
2018-04-23
 0,29
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 75,4500 PLN
2018-04-23
 -0,63
QUE 3 6 68,3700 PLN
2018-04-23
 0,29
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 120,9700 PLN
2018-04-23
 -0,90
ML 9 ** 5 39,4500 USD
2018-04-23
 -0,20
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 78,3000 PLN
2018-04-23
 -1,27
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 1 584,5100 PLN
2018-04-23
 -0,42
NB 1 154,8100 PLN
2018-04-23
 -0,45
SEB 1 181,9900 PLN
2018-04-23
 -0,71
UNK 1 334,1800 PLN
2018-04-23
 -0,48
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 140,0500 PLN
2018-04-23
 0,09
FIZ 7 5 1062,4700 PLN
2018-04-10
 0,02
FIZ 9 5 93,5500 PLN
2018-04-10
 -0,46
NB 5 4 129,6400 PLN
2018-04-23
 -0,23
NB 7 4 166,8300 PLN
2018-04-23
 -0,16
NOVO 4 4 104,6100 PLN
2018-04-23
 -0,71
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 266,6000 PLN
2018-04-23
 0,00
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 273,7700 PLN
2018-04-23
 0,01
KBC 1 256,2200 PLN
2018-04-23
 0,04
NB 2 2 143,7800 PLN
2018-04-23
 0,02
OPT 1 2 9,9200 PLN
2018-04-23
 0,00
PIO 6 194,0900 PLN
2018-04-23
 0,01
SKAR 4 2 349,5900 PLN
2018-04-23
 0,01
UNK 4 2 218,9800 PLN
2018-04-23
 0,00
UNK 5 4 1755,2400 PLN
2018-04-23
 0,02
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 2 2 332,3900 PLN
2018-04-23
 -0,05
ING 2 2 304,9500 PLN
2018-04-23
 -0,02
NOVO 5 2 188,3800 PLN
2018-04-23
 -0,11
OPT 2 2 10,1000 PLN
2018-04-23
 0,00
SKAR 2 2 317,3100 PLN
2018-04-23
 0,00
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 168,8500 PLN
2018-04-23
 -0,05
ALT 2 3 122,5000 PLN
2018-04-23
 0,02
ARKA 2 21,8500 PLN
2018-04-23
 -0,09
KBC 2 240,9400 PLN
2018-04-23
 0,06
SEB 2 226,0100 PLN
2018-04-23
 -0,08
UNK 2 3 350,9900 PLN
2018-04-23
 -0,07
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,1000 EUR
2018-04-23
 -0,20
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 343,2500 USD
2018-04-23
 -0,04
SKAN 2 ** 4 19,6310 USD
2018-04-23
 -0,30
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 120,8478 PLN
2018-04-23
 -0,69
SKAN 3 ** 23,6643 USD
2018-04-23
 -0,41
UNK 8 4 192,4700 PLN
2018-04-23
 -0,07
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 7 109,1100 PLN
2018-04-23
 -0,39
TEMP 6 4 90,9900 PLN
2018-04-23
 -0,19
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 144,2300 PLN
2018-04-23
 -1,08
ML 5 ** 6 27,6400 USD
2018-04-23
 -0,65
SF 2 596,8300 PLN
2018-04-23
 -0,46
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 6 104,3600 PLN
2018-04-23
 -0,54
ML 6 ** 6 40,8700 USD
2018-04-23
 -1,30
TEMP 9 6 7,9100 PLN
2018-04-23
 0,13
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 * 136,8228 EUR
2018-04-23
 -0,75
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 1171,7181 PLN
2018-04-23
 -0,01
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 6 2332,1410 PLN
2018-03-29
 -0,49
FIZ 2 6 1986,4240 PLN
2018-03-29
 -1,38
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 4 2198,5867 PLN
2018-04-23
 -0,24
PM 2 3 2383,5729 PLN
2018-04-23
 -0,11
PM 3 5 1698,1629 PLN
2018-04-23
 -0,43
PM 4 5 2354,9050 PLN
2018-04-23
 -0,33
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 4 1080,9483 PLN
2018-04-23
 -0,20
PI D2 5 1072,5278 PLN
2018-04-23
 -0,38
PI D3 4 1049,9208 PLN
2018-04-23
 -0,02
PI L1 4 1080,9483 PLN
2018-04-23
 -0,20
PI L2 5 1072,5278 PLN
2018-04-23
 -0,38
PI L3 4 1049,9208 PLN
2018-04-23
 -0,02
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,4548 PLN
2018-04-25
 0,43
EUR 4,2159 PLN
2018-04-25
 0,43

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.