Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 11 153,9300 PLN
2017-05-22
 0,26
DWS 3 5 413,3400 PLN
2017-05-22
 0,49
SKAR 3 5 329,9400 PLN
2017-05-22
 0,05
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 17 147,0700 PLN
2017-05-22
 0,32
CU 1 186,1400 PLN
2017-05-22
 -0,16
NB 4 6 112,5500 PLN
2017-05-22
 -0,03
UNK 6 6 111,4600 PLN
2017-05-22
 1,07
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 11 37,3700 PLN
2017-05-22
 0,32
CU 3 5 509,0700 PLN
2017-05-22
 0,18
FIZ 4 21 5 134,9100 PLN
2017-04-28
 0,20
ING 3 5 338,8000 PLN
2017-05-22
 0,39
IPO 1 17 131,4900 PLN
2017-05-22
 0,29
KAHA 2 26 400,6400 PLN
2017-05-22
 0,32
NB 3 142,9900 PLN
2017-05-22
 0,34
OPT 3 5 9,5000 PLN
2017-05-22
 0,53
PIO 3 5 23,4400 PLN
2017-05-22
 0,39
QUE 1 5 198,9500 PLN
2017-05-22
 -0,01
SEB 3 26 199,2000 PLN
2017-05-22
 0,78
UNK 3 5 230,4800 PLN
2017-05-22
 0,49
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 118,0700 PLN
2017-05-22
 -0,20
ARKA 1 26 43,9900 PLN
2017-05-22
 0,55
DWS 7 7 53,0600 PLN
2017-05-22
 0,44
DWS 8 7 165,2200 PLN
2017-05-22
 0,56
ING 5A 5 175,5900 PLN
2017-05-22
 0,78
ML 3 * 5 99,6800 EUR
2017-05-22
 -0,23
UNK 9 12 5 67,1200 PLN
2017-05-22
 0,96
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 7 74,9300 PLN
2017-05-22
 1,30
DWS 6 7 5 221,4900 PLN
2017-05-22
 0,29
HSBC 1 ** 5 98,2350 USD
2017-05-22
 1,21
HSBC 3 ** 5 16,2070 USD
2017-05-22
 0,93
HSBC 4 ** 5 181,2530 USD
2017-05-22
 0,38
ML 7 ** 5 60,1300 USD
2017-05-22
 -0,36
NB 6 16 51,3300 PLN
2017-05-22
 -0,12
SCH 3 ** 5 13,1781 USD
2017-05-22
 1,34
SCH 6 5 54,0935 PLN
2017-05-22
 1,26
TEMP 1 **26 37,5800 USD
2017-05-22
 0,70
TEMP 3 **26 35,2800 USD
2017-05-22
 1,23
TEMP 4 ** 5 15,4000 USD
2017-05-22
 0,20
TEMP 7 ** 5 19,1700 USD
2017-05-22
 0,26
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 78,4800 EUR
2017-05-22
 0,25
JB 2 * 5 276,0800 EUR
2017-05-22
 -0,08
JPM 1 * 5 18,1600 EUR
2017-05-22
 0,00
JPM 2 * 5 24,1900 EUR
2017-05-22
 -0,25
SCH 7 5 117,8380 PLN
2017-05-22
 -0,12
SKAN 7 *17 18,1773 EUR
2017-05-22
 -0,04
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 507,9000 PLN
2017-05-22
 0,37
ML 2 ** 5 79,2600 USD
2017-05-22
 0,72
SKAN 5 ** 5 26,9053 USD
2017-05-22
 0,77
TEMP 8 5 24,7300 PLN
2017-05-22
 0,73
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 27 5 112,6800 PLN
2017-04-28
 1,14
FIZ 8 29 5 116,8200 PLN
2017-04-28
 0,21
ING 7 5 183,4200 PLN
2017-05-22
 0,47
ML 1 ** 5 47,9400 USD
2017-05-22
 0,38
ML 4 ** 5 59,5000 USD
2017-05-22
 1,24
SCH 4 **26 8,5035 USD
2017-05-22
 0,52
SKAN 4 ** 5 3,8019 USD
2017-05-22
 0,34
TEMP 2 * 5 17,4900 EUR
2017-05-22
 0,06
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 80,5500 PLN
2017-05-22
 1,09
QUE 3 6 69,7800 PLN
2017-05-22
 -0,61
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 102,1400 PLN
2017-05-22
 -0,09
ML 9 ** 5 36,7200 USD
2017-05-22
 -0,05
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 68,8300 PLN
2017-05-22
 0,66
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 1 2,2300 PLN
2017-05-22
 0,45
DWS 1 1 522,0700 PLN
2017-05-22
 0,47
ING 1 1 330,8600 PLN
2017-05-22
 0,22
KAHA 1 1 221,7000 PLN
2017-05-22
 0,09
NB 1 4 155,0700 PLN
2017-05-22
 0,08
PIO 1 1 123,3300 PLN
2017-05-22
 0,30
SEB 1 1 188,4100 PLN
2017-05-22
 0,92
UNK 1 1 333,3800 PLN
2017-05-22
 0,30
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 143,8600 PLN
2017-05-22
 -0,15
BPH 7 16 1206,9600 PLN
2017-05-22
 0,10
EQU 1 1217 12,4200 PLN
2017-05-22
 0,00
FIZ 3 20 6 596,1900 PLN
2017-04-28
 1,73
FIZ 7 28 5 1038,3400 PLN
2017-05-10
 0,96
NB 5 4 124,8300 PLN
2017-05-22
 0,36
NB 7 4 163,2100 PLN
2017-05-22
 0,21
NOVO 4 4 103,3400 PLN
2017-05-22
 0,43
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 262,9100 PLN
2017-05-22
 0,02
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 267,2400 PLN
2017-05-22
 0,00
KBC 1 7 2 247,3100 PLN
2017-05-22
 -0,03
NB 2 2 139,5000 PLN
2017-05-22
 -0,01
OPT 1 2 9,9600 PLN
2017-05-22
 0,10
PIO 6 189,4400 PLN
2017-05-22
 0,01
SKAR 4 2 340,1700 PLN
2017-05-22
 0,01
UNK 4 2 211,6000 PLN
2017-05-22
 0,00
UNK 5 4 1716,2700 PLN
2017-05-22
 0,02
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 11 3375,7300 PLN
2017-05-22
 -0,01
CU 2 227,4500 PLN
2017-05-22
 0,01
DWS 2 2 320,2900 PLN
2017-05-22
 0,02
ING 2 2 295,5700 PLN
2017-05-22
 0,07
KAHA 3 16 278,7200 PLN
2017-05-22
 0,02
NOVO 5 2 196,0700 PLN
2017-05-22
 0,28
OPT 2 2 10,0300 PLN
2017-05-22
 0,10
SKAR 2 2 303,6500 PLN
2017-05-22
 0,04
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 3 166,6700 PLN
2017-05-22
 0,04
ALT 2 3 120,7600 PLN
2017-05-22
 -0,04
ARKA 2 3 21,1200 PLN
2017-05-22
 0,00
KBC 2 7 3 233,7600 PLN
2017-05-22
 -0,08
PIO 2 16 56,6400 PLN
2017-05-22
 0,04
SEB 2 3 228,1400 PLN
2017-05-22
 0,21
UNK 2 3 339,1300 PLN
2017-05-22
 0,03
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,2500 EUR
2017-05-22
 -0,07
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 346,4500 USD
2017-05-22
 -0,06
SKAN 2 ** 4 20,1039 USD
2017-05-22
 0,05
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 26 118,2337 PLN
2017-05-22
 0,46
SKAN 3 ** 4 23,3248 USD
2017-05-22
 0,43
UNK 8 4 197,8200 PLN
2017-05-22
 -0,01
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 6 4 89,2500 PLN
2017-05-22
 -0,18
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 147,5800 PLN
2017-05-22
 0,14
ML 5 ** 6 31,5700 USD
2017-05-22
 0,61
SF 2 26 494,1900 PLN
2017-05-22
 0,67
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 26 6 98,1200 PLN
2017-05-22
 0,58
ML 6 ** 6 32,8500 USD
2017-05-22
 0,98
TEMP 9 6 7,2500 PLN
2017-05-22
 -0,14
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 *26 137,8789 EUR
2017-05-22
 0,59
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 10 2 1142,0225 PLN
2017-05-22
 0,02
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,9200 / 128,92 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2021 *6 3 133,4900 / 133,49 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2022 *6 3 134,2200 / 134,22 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2023 *6 3 132,8600 / 132,86 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2024 *6 3 134,3000 / 134,30 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2025 *6 3 137,6300 / 137,63 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2026 *6 3 140,3500 / 140,35 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2027 *6 3 143,3700 / 143,37 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2028 *6 3 144,8500 / 144,85 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2029 *6 3 158,8700 / 158,87 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2030 * 3 159,9200 / 159,92 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2031 * 3 158,9200 / 158,92 EUR
2017-05-17
 0,00
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 18 6 2369,6204 PLN
2017-04-28
 0,32
FIZ 2 19 6 2041,6915 PLN
2017-04-28
 0,27
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 13 4 2214,7727 PLN
2017-05-22
 0,34
PM 2 13 3 2386,0356 PLN
2017-05-22
 0,21
PM 3 13 5 1734,0441 PLN
2017-05-22
 0,51
PM 4 13 5 2387,1850 PLN
2017-05-22
 0,43
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 14 4 1064,5574 PLN
2017-05-18
 -0,13
PI D2 14 5 1066,8331 PLN
2017-05-18
 -0,24
PI D3 24 4 1060,3718 PLN
2017-05-22
 -0,27
PI L1 15 4 1064,5574 PLN
2017-05-18
 -0,13
PI L2 15 5 1066,8331 PLN
2017-05-18
 -0,24
PI L3 25 4 1060,3718 PLN
2017-05-22
 -0,27
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,7354 PLN
2017-05-23
 -0,46
EUR 4,2018 PLN
2017-05-23
 0,26

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver
28 - Fundusz dostępny w ramach produktów: MultiAsset Invest, MultiStrateg Invest
29 - Fundusz dostępny w ramach produktu Dynamic Invest

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.