Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 11 153,8900 PLN
2017-02-23
 0,07
DWS 3 5 395,9800 PLN
2017-02-23
 -0,09
SKAR 3 5 320,7600 PLN
2017-02-23
 0,14
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 17 145,6300 PLN
2017-02-23
 0,27
CU 1 186,7000 PLN
2017-02-23
 0,55
NB 4 6 110,3200 PLN
2017-02-23
 -0,33
UNK 6 6 110,8600 PLN
2017-02-23
 -0,37
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 11 36,8000 PLN
2017-02-23
 0,05
CU 3 5 504,1000 PLN
2017-02-23
 0,04
FIZ 4 21 5 134,1300 PLN
2017-01-31
 2,39
ING 3 5 337,2800 PLN
2017-02-23
 0,19
IPO 1 17 130,3600 PLN
2017-02-23
 0,04
KAHA 2 26 376,7900 PLN
2017-02-23
 -0,03
NB 3 138,1400 PLN
2017-02-23
 -0,43
OPT 3 5 9,1700 PLN
2017-02-23
 -0,11
PIO 3 5 23,1100 PLN
2017-02-23
 0,22
QUE 1 5 194,6300 PLN
2017-02-23
 -0,12
SEB 3 26 191,4200 PLN
2017-02-23
 -0,08
UNK 3 5 224,1600 PLN
2017-02-23
 -0,27
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 114,0700 PLN
2017-02-23
 -0,19
ARKA 1 26 42,1200 PLN
2017-02-23
 0,33
DWS 7 7 52,8400 PLN
2017-02-23
 0,57
DWS 8 7 163,1900 PLN
2017-02-23
 1,03
ING 5A 5 170,8800 PLN
2017-02-23
 0,57
ML 3 * 5 101,0900 EUR
2017-02-23
 0,54
UNK 9 12 5 66,4000 PLN
2017-02-23
 1,14
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 7 78,2500 PLN
2017-02-23
 0,05
DWS 6 7 5 223,6400 PLN
2017-02-23
 0,28
HSBC 1 ** 5 92,9630 USD
2017-02-23
 -0,67
HSBC 3 ** 5 15,4460 USD
2017-02-23
 0,27
HSBC 4 ** 5 164,7370 USD
2017-02-23
 0,40
ML 7 ** 5 64,9800 USD
2017-02-23
 0,87
NB 6 16 51,7500 PLN
2017-02-23
 0,15
SCH 3 ** 5 12,3337 USD
2017-02-23
 0,49
SCH 6 5 48,4933 PLN
2017-02-23
 0,36
TEMP 1 **26 34,9300 USD
2017-02-23
 0,03
TEMP 3 **26 33,6800 USD
2017-02-23
 -0,09
TEMP 4 ** 5 14,5600 USD
2017-02-23
 -0,27
TEMP 7 ** 5 18,0500 USD
2017-02-23
 -0,06
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 71,0540 EUR
2017-02-23
 0,20
JB 2 * 5 254,3900 EUR
2017-02-23
 -0,34
JPM 1 * 5 17,2000 EUR
2017-02-23
 0,53
JPM 2 * 5 23,3600 EUR
2017-02-23
 0,39
SCH 7 5 108,2141 PLN
2017-02-23
 0,32
SKAN 7 *17 17,2503 EUR
2017-02-23
 -0,01
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 523,1600 PLN
2017-02-23
 0,03
ML 2 ** 5 82,7900 USD
2017-02-23
 0,21
SKAN 5 ** 5 27,1882 USD
2017-02-23
 -0,15
TEMP 8 5 23,5700 PLN
2017-02-23
 -0,30
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 27 5 110,2600 PLN
2017-01-31
 0,47
FIZ 8 29 5 116,9800 PLN
2017-01-31
 1,16
ING 7 5 183,3600 PLN
2017-02-23
 -0,01
ML 1 ** 5 45,5200 USD
2017-02-23
 0,33
ML 4 ** 5 56,7300 USD
2017-02-23
 0,48
SCH 4 **26 8,2680 USD
2017-02-23
 0,40
SKAN 4 ** 5 3,7752 USD
2017-02-23
 0,32
TEMP 2 * 5 17,8100 EUR
2017-02-23
 -0,06
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 74,9400 PLN
2017-02-23
 0,16
QUE 3 6 73,4700 PLN
2017-02-23
 -0,10
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 98,9500 PLN
2017-02-23
 1,77
ML 9 ** 5 35,0300 USD
2017-02-23
 0,40
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 70,9400 PLN
2017-02-23
 0,28
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 1 2,2100 PLN
2017-02-23
 0,00
DWS 1 1 507,7000 PLN
2017-02-23
 0,19
ING 1 1 328,4800 PLN
2017-02-23
 0,19
KAHA 1 1 218,0600 PLN
2017-02-23
 0,01
NB 1 4 150,6000 PLN
2017-02-23
 -0,18
PIO 1 1 121,0600 PLN
2017-02-23
 0,15
SEB 1 1 182,9900 PLN
2017-02-23
 0,11
UNK 1 1 327,1000 PLN
2017-02-23
 -0,27
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 143,7100 PLN
2017-02-23
 0,08
BPH 7 16 1176,1900 PLN
2017-02-23
 0,19
EQU 1 1217 12,1600 PLN
2017-02-23
 -0,08
FIZ 3 20 6 600,4600 PLN
2017-01-31
 0,93
FIZ 7 28 5 1003,8100 PLN
2017-01-10
 0,59
NB 5 4 118,9200 PLN
2017-02-23
 -0,32
NB 7 4 160,6100 PLN
2017-02-23
 0,13
NOVO 4 4 101,4000 PLN
2017-02-23
 0,08
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 261,9500 PLN
2017-02-23
 0,01
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 265,7700 PLN
2017-02-23
 0,00
KBC 1 7 2 244,9900 PLN
2017-02-23
 -0,06
NB 2 2 138,2200 PLN
2017-02-23
 0,04
OPT 1 2 9,9800 PLN
2017-02-23
 0,10
PIO 6 188,3400 PLN
2017-02-23
 0,00
SKAR 4 2 337,3700 PLN
2017-02-23
 0,01
UNK 4 2 209,1900 PLN
2017-02-23
 0,00
UNK 5 4 1707,2300 PLN
2017-02-23
 0,01
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 11 3350,5200 PLN
2017-02-23
 0,03
CU 2 224,1200 PLN
2017-02-23
 0,13
DWS 2 2 314,1500 PLN
2017-02-23
 0,20
ING 2 2 289,1300 PLN
2017-02-23
 0,32
KAHA 3 16 273,8600 PLN
2017-02-23
 0,18
NOVO 5 2 197,8400 PLN
2017-02-23
 0,40
OPT 2 2 10,0300 PLN
2017-02-23
 0,30
SKAR 2 2 296,0100 PLN
2017-02-23
 0,18
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 3 165,7000 PLN
2017-02-23
 0,05
ALT 2 3 118,4000 PLN
2017-02-23
 0,12
ARKA 2 3 20,6300 PLN
2017-02-23
 0,29
KBC 2 7 3 229,2800 PLN
2017-02-23
 0,07
PIO 2 16 55,7100 PLN
2017-02-23
 0,09
SEB 2 3 229,5900 PLN
2017-02-23
 0,22
UNK 2 3 331,8900 PLN
2017-02-23
 -0,05
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,1700 EUR
2017-02-23
 0,13
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 342,8000 USD
2017-02-23
 0,16
SKAN 2 ** 4 19,7671 USD
2017-02-23
 0,03
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 26 117,1017 PLN
2017-02-23
 0,71
SKAN 3 ** 4 22,6285 USD
2017-02-23
 0,30
UNK 8 4 199,3000 PLN
2017-02-23
 0,38
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 6 4 90,0700 PLN
2017-02-23
 0,26
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 153,5900 PLN
2017-02-23
 0,81
ML 5 ** 6 33,6000 USD
2017-02-23
 1,51
SF 2 26 505,6000 PLN
2017-02-23
 -0,24
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 26 6 100,2800 PLN
2017-02-23
 0,00
ML 6 ** 6 36,1000 USD
2017-02-23
 1,09
TEMP 9 6 7,8800 PLN
2017-02-23
 0,25
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 *26 135,5392 EUR
2017-02-23
 0,10
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 10 2 1127,4182 PLN
2017-02-23
 0,11
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,9200 / 128,92 EUR
2017-02-22
 0,00
SEG 2021 *6 3 133,4900 / 133,49 EUR
2017-02-22
 0,00
SEG 2022 *6 3 134,2200 / 134,22 EUR
2017-02-22
 0,00
SEG 2023 *6 3 132,8600 / 132,86 EUR
2017-02-22
 0,00
SEG 2024 *6 3 134,3000 / 134,30 EUR
2017-02-22
 0,00
SEG 2025 *6 3 137,6300 / 137,63 EUR
2017-02-22
 0,00
SEG 2026 *6 3 140,3500 / 140,35 EUR
2017-02-22
 0,00
SEG 2027 *6 3 143,3700 / 143,37 EUR
2017-02-22
 0,00
SEG 2028 *6 3 144,8500 / 144,85 EUR
2017-02-22
 0,00
SEG 2029 *6 3 158,8700 / 158,87 EUR
2017-02-22
 0,00
SEG 2030 * 3 159,9200 / 159,92 EUR
2017-02-22
 0,00
SEG 2031 * 3 158,9200 / 158,92 EUR
2017-02-22
 0,00
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 18 6 2349,7976 PLN
2017-01-31
 0,54
FIZ 2 19 6 2043,8165 PLN
2017-01-31
 1,18
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 13 4 2177,1352 PLN
2017-02-23
 0,03
PM 2 13 3 2371,2700 PLN
2017-02-23
 0,15
PM 3 13 5 1681,1965 PLN
2017-02-23
 -0,10
PM 4 13 5 2330,3602 PLN
2017-02-23
 -0,02
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 14 4 1051,1021 PLN
2017-02-23
 -0,06
PI D2 14 5 1050,1249 PLN
2017-02-23
 -0,18
PI D3 24 4 1041,3213 PLN
2017-02-23
 0,05
PI L1 15 4 1051,1021 PLN
2017-02-23
 -0,06
PI L2 15 5 1050,1249 PLN
2017-02-23
 -0,18
PI L3 25 4 1041,3213 PLN
2017-02-23
 0,05
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 4,0681 PLN
2017-02-24
 -0,39
EUR 4,3102 PLN
2017-02-24
 0,06

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver
28 - Fundusz dostępny w ramach produktów: MultiAsset Invest, MultiStrateg Invest
29 - Fundusz dostępny w ramach produktu Dynamic Invest

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.