Filtruj
1 2 3 4 5 6
INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI FUNDUSZYSprawdź
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
UFK Aktywnie Zarządzane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
INPLUS 4 101,3789 PLN
2017-10-16
 0,01
VEC 1 3 100,8846 PLN
2017-10-16
 0,00
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 156,4800 PLN
2017-10-17
 -0,92
DWS 3 5 439,3100 PLN
2017-10-17
 -0,69
SKAR 3 5 350,8100 PLN
2017-10-17
 -0,58
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 140,1800 PLN
2017-10-17
 -1,34
CU 1 171,7600 PLN
2017-10-17
 -0,95
NB 4 6 113,3900 PLN
2017-10-17
 -1,13
UNK 6 6 111,0300 PLN
2017-10-17
 -0,29
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 38,8500 PLN
2017-10-17
 -0,66
CU 3 5 518,8400 PLN
2017-10-17
 -0,85
FIZ 4 5 136,4400 PLN
2017-09-29
 0,32
ING 3 5 356,0900 PLN
2017-10-17
 -0,88
IPO 1 131,9500 PLN
2017-10-17
 -0,82
KAHA 2 403,0500 PLN
2017-10-17
 -0,50
NB 3 148,5200 PLN
2017-10-17
 -0,76
OPT 3 5 10,1300 PLN
2017-10-17
 -0,30
PIO 3 24,5000 PLN
2017-10-17
 -0,69
QUE 1 5 196,9800 PLN
2017-10-17
 -0,36
SEB 3 221,1500 PLN
2017-10-17
 -0,48
UNK 3 5 243,7600 PLN
2017-10-17
 -0,41
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 119,1500 PLN
2017-10-17
 -0,23
ARKA 1 45,3100 PLN
2017-10-17
 -0,53
DWS 7 56,0600 PLN
2017-10-17
 -0,51
DWS 8 169,3100 PLN
2017-10-17
 0,17
ING 5A 5 184,8500 PLN
2017-10-17
 -0,32
KAHA 5 5 120,1000 PLN
2017-10-17
 -0,27
ML 3 * 5 104,1000 EUR
2017-10-17
 -0,08
UNK 9 5 68,8900 PLN
2017-10-17
 0,28
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 81,9600 PLN
2017-10-17
 0,02
DWS 6 5 235,7700 PLN
2017-10-17
 -0,26
HSBC 1 ** 5 121,7580 USD
2017-10-17
 0,61
HSBC 3 ** 5 18,0780 USD
2017-10-17
 -1,14
HSBC 4 ** 5 192,6310 USD
2017-10-17
 -0,31
KAHA 6 5 123,9700 PLN
2017-10-17
 0,00
ML 7 ** 5 71,1500 USD
2017-10-17
 -1,32
NB 6 55,1900 PLN
2017-10-17
 -0,59
SCH 3 ** 5 14,9554 USD
2017-10-17
 -0,18
SCH 6 5 63,3650 PLN
2017-10-17
 0,20
TEMP 1 ** 42,3700 USD
2017-10-17
 -0,31
TEMP 3 ** 39,4200 USD
2017-10-17
 -0,61
TEMP 4 ** 5 18,2800 USD
2017-10-17
 -0,38
TEMP 7 ** 5 20,0200 USD
2017-10-17
 0,05
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 84,2020 EUR
2017-10-17
 0,17
JB 2 * 5 287,4200 EUR
2017-10-17
 -0,29
JPM 1 * 5 18,6400 EUR
2017-10-17
 0,00
JPM 2 * 5 24,3000 EUR
2017-10-17
 0,04
SCH 7 5 123,6511 PLN
2017-10-17
 0,05
SKAN 7 * 18,2606 EUR
2017-10-17
 -0,25
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 537,4000 PLN
2017-10-17
 -0,22
ML 2 ** 5 82,0100 USD
2017-10-17
 -0,10
SKAN 5 ** 5 28,7960 USD
2017-10-17
 0,01
TEMP 8 5 26,3700 PLN
2017-10-17
 -0,04
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 5 115,2800 PLN
2017-09-29
 0,77
FIZ 8 5 120,8200 PLN
2017-09-29
 1,96
ING 7 5 202,0100 PLN
2017-10-17
 0,39
ML 1 ** 5 50,7900 USD
2017-10-17
 -0,20
ML 4 ** 5 66,7200 USD
2017-10-17
 -0,39
SCH 4 ** 9,4011 USD
2017-10-17
 -0,17
SKAN 4 ** 5 4,1918 USD
2017-10-17
 0,03
TEMP 2 * 5 17,3700 EUR
2017-10-17
 0,12
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 94,4000 PLN
2017-10-17
 -1,05
QUE 3 6 63,0800 PLN
2017-10-17
 0,59
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 114,2100 PLN
2017-10-17
 -0,69
ML 9 ** 5 39,0400 USD
2017-10-17
 -0,08
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 76,1900 PLN
2017-10-17
 1,24
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 2,2300 PLN
2017-10-17
 -0,45
DWS 1 567,2700 PLN
2017-10-17
 -0,46
ING 1 340,2200 PLN
2017-10-17
 -0,53
KAHA 1 225,9400 PLN
2017-10-17
 -0,40
NB 1 156,3900 PLN
2017-10-17
 -0,40
PIO 1 127,8200 PLN
2017-10-17
 -0,51
SEB 1 196,2400 PLN
2017-10-17
 -0,19
UNK 1 345,6400 PLN
2017-10-17
 -0,22
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 143,3600 PLN
2017-10-17
 -0,11
BPH 7 1216,2700 PLN
2017-10-17
 -0,28
EQU 1 12,4900 PLN
2017-10-17
 -0,32
FIZ 7 5 1055,3900 PLN
2017-10-10
 0,70
NB 5 4 131,0300 PLN
2017-10-17
 -0,12
NB 7 4 167,2100 PLN
2017-10-17
 -0,32
NOVO 4 4 111,0300 PLN
2017-10-17
 -0,28
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 264,6300 PLN
2017-10-17
 0,02
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 269,4600 PLN
2017-10-17
 0,00
KBC 1 2 250,2500 PLN
2017-10-17
 0,03
NB 2 2 141,2300 PLN
2017-10-17
 0,00
OPT 1 2 9,9600 PLN
2017-10-17
 0,00
PIO 6 191,5100 PLN
2017-10-17
 0,02
SKAR 4 2 343,7800 PLN
2017-10-17
 0,00
UNK 4 2 215,1500 PLN
2017-10-17
 0,04
UNK 5 4 1732,2100 PLN
2017-10-17
 0,01
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 3421,2300 PLN
2017-10-17
 -0,05
CU 2 228,8700 PLN
2017-10-17
 -0,06
DWS 2 2 324,8600 PLN
2017-10-17
 -0,05
ING 2 2 299,4500 PLN
2017-10-17
 -0,10
KAHA 3 281,7200 PLN
2017-10-17
 -0,04
NOVO 5 2 192,9400 PLN
2017-10-17
 -0,15
OPT 2 2 10,0300 PLN
2017-10-17
 -0,10
SKAR 2 2 310,4000 PLN
2017-10-17
 -0,05
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 168,7300 PLN
2017-10-17
 -0,01
ALT 2 3 122,0700 PLN
2017-10-17
 -0,01
ARKA 2 3 21,4000 PLN
2017-10-17
 -0,05
KBC 2 3 235,6500 PLN
2017-10-17
 0,00
PIO 2 57,5100 PLN
2017-10-17
 -0,02
SEB 2 3 226,7700 PLN
2017-10-17
 -0,07
UNK 2 3 343,6300 PLN
2017-10-17
 0,06
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,3200 EUR
2017-10-17
 -0,07
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 349,8400 USD
2017-10-17
 -0,03
SKAN 2 ** 4 20,3680 USD
2017-10-17
 -0,06
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 119,8028 PLN
2017-10-17
 -0,27
SKAN 3 ** 4 24,1320 USD
2017-10-17
 -0,10
UNK 8 4 199,7600 PLN
2017-10-17
 -0,21
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 7 4 111,9500 PLN
2017-10-17
 0,13
TEMP 6 4 91,3400 PLN
2017-10-17
 0,24
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 145,4600 PLN
2017-10-17
 -0,89
ML 5 ** 6 30,6500 USD
2017-10-17
 -2,33
SF 2 559,1300 PLN
2017-10-17
 1,02
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 6 101,6000 PLN
2017-10-17
 -0,53
ML 6 ** 6 38,6500 USD
2017-10-17
 -1,60
TEMP 9 6 7,1900 PLN
2017-10-17
 -0,42
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 * 141,5716 EUR
2017-10-17
 -0,29
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 2 1154,5333 PLN
2017-10-17
 -0,03
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 6 2352,0087 PLN
2017-09-29
 -0,16
FIZ 2 6 2028,5886 PLN
2017-09-29
 -0,25
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 4 2286,7036 PLN
2017-10-17
 -0,20
PM 2 3 2415,8736 PLN
2017-10-17
 -0,13
PM 3 5 1833,6764 PLN
2017-10-17
 -0,28
PM 4 5 2495,1000 PLN
2017-10-17
 -0,23
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 4 1087,2860 PLN
2017-10-17
 -0,28
PI D2 5 1099,5221 PLN
2017-10-17
 -0,52
PI D3 4 1060,2003 PLN
2017-10-17
 -0,17
PI L1 4 1087,2860 PLN
2017-10-17
 -0,28
PI L2 5 1099,5221 PLN
2017-10-17
 -0,52
PI L3 4 1060,2003 PLN
2017-10-17
 -0,17
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,6006 PLN
2017-10-18
 0,12
EUR 4,2293 PLN
2017-10-18
 -0,05

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.