Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 11 154,3300 PLN
2017-05-26
 -0,71
DWS 3 5 417,5900 PLN
2017-05-26
 -0,28
SKAR 3 5 332,7500 PLN
2017-05-26
 -0,45
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 17 148,7200 PLN
2017-05-26
 -0,19
CU 1 187,0200 PLN
2017-05-26
 -0,25
NB 4 6 113,6100 PLN
2017-05-26
 -0,45
UNK 6 6 112,1600 PLN
2017-05-26
 -0,31
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 11 37,4800 PLN
2017-05-26
 -0,77
CU 3 5 513,0900 PLN
2017-05-26
 -0,54
FIZ 4 21 5 134,9100 PLN
2017-04-28
 0,20
ING 3 5 338,4900 PLN
2017-05-26
 -1,01
IPO 1 17 131,5200 PLN
2017-05-26
 -0,84
KAHA 2 26 398,5600 PLN
2017-05-26
 -0,82
NB 3 142,8800 PLN
2017-05-26
 -0,83
OPT 3 5 9,4900 PLN
2017-05-26
 -0,94
PIO 3 5 23,4400 PLN
2017-05-26
 -0,76
QUE 1 5 199,6700 PLN
2017-05-26
 -0,13
SEB 3 26 200,9400 PLN
2017-05-26
 -0,79
UNK 3 5 231,4500 PLN
2017-05-26
 -0,56
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 118,7800 PLN
2017-05-26
 0,05
ARKA 1 26 44,0500 PLN
2017-05-26
 -0,34
DWS 7 7 53,5800 PLN
2017-05-26
 -0,11
DWS 8 7 167,0300 PLN
2017-05-26
 -0,58
ING 5A 5 175,1500 PLN
2017-05-26
 -0,61
ML 3 * 5 99,9800 EUR
2017-05-26
 0,10
UNK 9 12 5 67,6600 PLN
2017-05-26
 -0,35
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 7 75,8500 PLN
2017-05-26
 0,08
DWS 6 7 5 221,5200 PLN
2017-05-26
 0,85
HSBC 1 ** 5 97,7480 USD
2017-05-26
 -0,02
HSBC 3 ** 5 16,3590 USD
2017-05-26
 1,24
HSBC 4 ** 5 184,0820 USD
2017-05-26
 3,39
ML 7 ** 5 61,3900 USD
2017-05-26
 0,69
NB 6 16 50,5200 PLN
2017-05-26
 0,10
SCH 3 ** 5 13,2457 USD
2017-05-26
 0,01
SCH 6 5 54,4234 PLN
2017-05-26
 0,34
TEMP 1 **26 37,9000 USD
2017-05-26
 0,29
TEMP 3 **26 35,6100 USD
2017-05-26
 0,17
TEMP 4 ** 5 15,4900 USD
2017-05-26
 0,32
TEMP 7 ** 5 19,4900 USD
2017-05-26
 0,57
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 79,1500 EUR
2017-05-26
 0,00
JB 2 * 5 279,8700 EUR
2017-05-26
 0,16
JPM 1 * 5 18,2000 EUR
2017-05-26
 -0,33
JPM 2 * 5 24,2500 EUR
2017-05-26
 -0,33
SCH 7 5 118,5002 PLN
2017-05-26
 -0,33
SKAN 7 *17 18,2514 EUR
2017-05-26
 -0,37
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 509,8600 PLN
2017-05-26
 -0,29
ML 2 ** 5 79,0600 USD
2017-05-26
 -0,24
SKAN 5 ** 5 27,1018 USD
2017-05-26
 0,20
TEMP 8 5 25,0800 PLN
2017-05-26
 0,04
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 27 5 112,6800 PLN
2017-04-28
 1,14
FIZ 8 29 5 116,8200 PLN
2017-04-28
 0,21
ING 7 5 183,5900 PLN
2017-05-26
 -0,54
ML 1 ** 5 48,4900 USD
2017-05-26
 0,98
ML 4 ** 5 60,0300 USD
2017-05-26
 0,28
SCH 4 **26 8,5166 USD
2017-05-26
 -0,02
SKAN 4 ** 5 3,8387 USD
2017-05-26
 0,45
TEMP 2 * 5 17,5900 EUR
2017-05-26
 0,11
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 79,9200 PLN
2017-05-26
 -2,31
QUE 3 6 70,0600 PLN
2017-05-26
 1,27
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 104,0400 PLN
2017-05-26
 0,07
ML 9 ** 5 37,0000 USD
2017-05-26
 0,65
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 69,7200 PLN
2017-05-26
 -0,03
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 1 2,2300 PLN
2017-05-26
 0,00
DWS 1 1 527,1200 PLN
2017-05-26
 0,15
ING 1 1 331,0800 PLN
2017-05-26
 -0,54
KAHA 1 1 221,4500 PLN
2017-05-26
 -0,23
NB 1 4 155,5300 PLN
2017-05-26
 -0,19
PIO 1 1 123,3400 PLN
2017-05-26
 -0,46
SEB 1 1 189,6000 PLN
2017-05-26
 -0,41
UNK 1 1 334,3600 PLN
2017-05-26
 -0,33
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 144,3200 PLN
2017-05-26
 -0,24
BPH 7 16 1210,2600 PLN
2017-05-26
 0,07
EQU 1 1217 12,4600 PLN
2017-05-26
 -0,32
FIZ 3 20 6 596,1900 PLN
2017-04-28
 1,73
FIZ 7 28 5 1038,3400 PLN
2017-05-10
 0,96
NB 5 4 125,4500 PLN
2017-05-26
 -0,63
NB 7 4 163,2900 PLN
2017-05-26
 -0,86
NOVO 4 4 103,7500 PLN
2017-05-26
 -0,31
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 262,9300 PLN
2017-05-26
 0,01
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 267,4400 PLN
2017-05-26
 0,03
KBC 1 7 2 247,4500 PLN
2017-05-26
 -0,02
NB 2 2 139,6600 PLN
2017-05-26
 0,04
OPT 1 2 9,9500 PLN
2017-05-26
 0,00
PIO 6 189,5600 PLN
2017-05-26
 0,02
SKAR 4 2 340,2700 PLN
2017-05-26
 0,01
UNK 4 2 211,8300 PLN
2017-05-26
 0,06
UNK 5 4 1716,6801 PLN
2017-05-26
 0,01
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 11 3380,4700 PLN
2017-05-26
 0,07
CU 2 227,8200 PLN
2017-05-26
 0,11
DWS 2 2 321,0300 PLN
2017-05-26
 0,15
ING 2 2 296,6100 PLN
2017-05-26
 0,16
KAHA 3 16 279,4600 PLN
2017-05-26
 0,16
NOVO 5 2 196,1900 PLN
2017-05-26
 0,00
OPT 2 2 10,0400 PLN
2017-05-26
 0,10
SKAR 2 2 303,9800 PLN
2017-05-26
 0,11
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 3 166,8200 PLN
2017-05-26
 0,01
ALT 2 3 121,3100 PLN
2017-05-26
 0,17
ARKA 2 3 21,2000 PLN
2017-05-26
 0,24
KBC 2 7 3 234,1300 PLN
2017-05-26
 0,14
PIO 2 16 56,7600 PLN
2017-05-26
 0,12
SEB 2 3 228,2300 PLN
2017-05-26
 0,00
UNK 2 3 339,5800 PLN
2017-05-26
 0,06
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,2900 EUR
2017-05-26
 0,07
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 346,4600 USD
2017-05-26
 0,06
SKAN 2 ** 4 20,1093 USD
2017-05-26
 0,15
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 26 118,5494 PLN
2017-05-26
 0,03
SKAN 3 ** 4 23,4269 USD
2017-05-26
 -0,04
UNK 8 4 198,3100 PLN
2017-05-26
 0,06
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 6 4 90,4400 PLN
2017-05-26
 0,27
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 147,6900 PLN
2017-05-26
 0,45
ML 5 ** 6 31,0000 USD
2017-05-26
 1,01
SF 2 26 500,4200 PLN
2017-05-26
 -0,17
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 26 6 97,5800 PLN
2017-05-26
 -0,43
ML 6 ** 6 32,5100 USD
2017-05-26
 0,00
TEMP 9 6 7,0500 PLN
2017-05-26
 0,14
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 *26 138,6650 EUR
2017-05-26
 -0,10
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 10 2 1143,4866 PLN
2017-05-26
 0,07
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,9200 / 128,92 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2021 *6 3 133,4900 / 133,49 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2022 *6 3 134,2200 / 134,22 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2023 *6 3 132,8600 / 132,86 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2024 *6 3 134,3000 / 134,30 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2025 *6 3 137,6300 / 137,63 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2026 *6 3 140,3500 / 140,35 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2027 *6 3 143,3700 / 143,37 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2028 *6 3 144,8500 / 144,85 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2029 *6 3 158,8700 / 158,87 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2030 * 3 159,9200 / 159,92 EUR
2017-05-17
 0,00
SEG 2031 * 3 158,9200 / 158,92 EUR
2017-05-17
 0,00
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 18 6 2369,6204 PLN
2017-04-28
 0,32
FIZ 2 19 6 2041,6915 PLN
2017-04-28
 0,27
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 13 4 2214,8584 PLN
2017-05-26
 -0,41
PM 2 13 3 2387,1252 PLN
2017-05-26
 -0,11
PM 3 13 5 1733,1199 PLN
2017-05-26
 -0,83
PM 4 13 5 2386,5267 PLN
2017-05-26
 -0,63
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 14 4 1070,8144 PLN
2017-05-26
 -0,24
PI D2 14 5 1078,0936 PLN
2017-05-26
 -0,46
PI D3 24 4 1064,7513 PLN
2017-05-26
 -0,10
PI L1 15 4 1070,8144 PLN
2017-05-26
 -0,24
PI L2 15 5 1078,0936 PLN
2017-05-26
 -0,46
PI L3 25 4 1064,7513 PLN
2017-05-26
 -0,10
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,7371 PLN
2017-05-29
 0,33
EUR 4,1794 PLN
2017-05-29
 -0,02

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver
28 - Fundusz dostępny w ramach produktów: MultiAsset Invest, MultiStrateg Invest
29 - Fundusz dostępny w ramach produktu Dynamic Invest

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.