Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 11 153,5400 PLN
2017-02-21
 1,60
DWS 3 5 395,6500 PLN
2017-02-21
 1,60
SKAR 3 5 319,7300 PLN
2017-02-21
 2,18
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 17 145,2700 PLN
2017-02-21
 1,55
CU 1 184,8300 PLN
2017-02-21
 1,33
NB 4 6 110,3400 PLN
2017-02-21
 1,11
UNK 6 6 109,9300 PLN
2017-02-21
 0,38
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 11 36,8100 PLN
2017-02-21
 2,05
CU 3 5 502,4100 PLN
2017-02-21
 1,56
FIZ 4 21 5 134,1300 PLN
2017-01-31
 2,39
ING 3 5 336,2700 PLN
2017-02-21
 2,12
IPO 1 17 130,1800 PLN
2017-02-21
 1,50
KAHA 2 26 377,1900 PLN
2017-02-21
 1,47
NB 3 138,7400 PLN
2017-02-21
 1,70
OPT 3 5 9,1500 PLN
2017-02-21
 1,78
PIO 3 5 23,0200 PLN
2017-02-21
 1,81
QUE 1 5 194,2900 PLN
2017-02-21
 0,52
SEB 3 26 188,6700 PLN
2017-02-21
 1,91
UNK 3 5 222,6800 PLN
2017-02-21
 0,87
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 114,5700 PLN
2017-02-21
 -0,18
ARKA 1 26 42,3000 PLN
2017-02-21
 1,22
DWS 7 7 52,3900 PLN
2017-02-21
 0,54
DWS 8 7 161,9300 PLN
2017-02-21
 1,12
ING 5A 5 171,0900 PLN
2017-02-21
 1,43
ML 3 * 5 100,9000 EUR
2017-02-21
 1,86
UNK 9 12 5 65,8800 PLN
2017-02-21
 1,10
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 7 77,9100 PLN
2017-02-21
 1,47
DWS 6 7 5 222,9500 PLN
2017-02-21
 0,66
HSBC 1 ** 5 91,8140 USD
2017-02-21
 -0,35
HSBC 3 ** 5 15,3160 USD
2017-02-21
 0,15
HSBC 4 ** 5 165,2740 USD
2017-02-21
 1,91
ML 7 ** 5 64,1800 USD
2017-02-21
 1,13
NB 6 16 51,5800 PLN
2017-02-21
 0,39
SCH 3 ** 5 12,2079 USD
2017-02-21
 0,26
SCH 6 5 48,0693 PLN
2017-02-21
 -0,17
TEMP 1 **26 34,6200 USD
2017-02-21
 0,20
TEMP 3 **26 33,4400 USD
2017-02-21
 0,24
TEMP 4 ** 5 14,5100 USD
2017-02-21
 0,42
TEMP 7 ** 5 18,0200 USD
2017-02-21
 0,11
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 71,1580 EUR
2017-02-21
 0,49
JB 2 * 5 257,1300 EUR
2017-02-21
 0,49
JPM 1 * 5 17,1600 EUR
2017-02-21
 0,65
JPM 2 * 5 23,3200 EUR
2017-02-21
 0,87
SCH 7 5 107,8764 PLN
2017-02-21
 0,56
SKAN 7 *17 17,1950 EUR
2017-02-21
 0,22
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 524,1800 PLN
2017-02-21
 0,90
ML 2 ** 5 82,9100 USD
2017-02-21
 0,56
SKAN 5 ** 5 27,0221 USD
2017-02-21
 0,15
TEMP 8 5 23,6300 PLN
2017-02-21
 0,47
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 27 5 110,2600 PLN
2017-01-31
 0,47
FIZ 8 29 5 116,9800 PLN
2017-01-31
 1,16
ING 7 5 183,2400 PLN
2017-02-21
 0,64
ML 1 ** 5 45,3800 USD
2017-02-21
 0,38
ML 4 ** 5 56,3300 USD
2017-02-21
 0,12
SCH 4 **26 8,1880 USD
2017-02-21
 -0,03
SKAN 4 ** 5 3,7297 USD
2017-02-21
 0,24
TEMP 2 * 5 17,8700 EUR
2017-02-21
 1,02
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 74,7600 PLN
2017-02-21
 4,97
QUE 3 6 73,5700 PLN
2017-02-21
 -2,69
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 97,0600 PLN
2017-02-21
 0,80
ML 9 ** 5 34,9500 USD
2017-02-21
 0,40
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 70,6600 PLN
2017-02-21
 0,34
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 1 2,2100 PLN
2017-02-21
 0,91
DWS 1 1 505,8700 PLN
2017-02-21
 0,80
ING 1 1 327,7000 PLN
2017-02-21
 1,19
KAHA 1 1 217,9200 PLN
2017-02-21
 0,40
NB 1 4 150,9200 PLN
2017-02-21
 0,65
PIO 1 1 120,7000 PLN
2017-02-21
 1,11
SEB 1 1 181,0900 PLN
2017-02-21
 1,33
UNK 1 1 325,9900 PLN
2017-02-21
 0,57
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 143,4600 PLN
2017-02-21
 0,22
BPH 7 16 1168,5900 PLN
2017-02-21
 0,30
EQU 1 1217 12,1600 PLN
2017-02-21
 0,91
FIZ 3 20 6 600,4600 PLN
2017-01-31
 0,93
FIZ 7 28 5 1003,8100 PLN
2017-01-10
 0,59
NB 5 4 119,1000 PLN
2017-02-21
 0,93
NB 7 4 160,5500 PLN
2017-02-21
 1,59
NOVO 4 4 100,4400 PLN
2017-02-21
 1,37
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 261,9400 PLN
2017-02-21
 0,00
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 265,7600 PLN
2017-02-21
 -0,01
KBC 1 7 2 245,0300 PLN
2017-02-21
 -0,09
NB 2 2 138,1700 PLN
2017-02-21
 -0,01
OPT 1 2 9,9700 PLN
2017-02-21
 0,00
PIO 6 188,3400 PLN
2017-02-21
 -0,03
SKAR 4 2 337,3400 PLN
2017-02-21
 -0,03
UNK 4 2 209,2900 PLN
2017-02-21
 0,01
UNK 5 4 1707,0200 PLN
2017-02-21
 0,00
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 11 3347,8201 PLN
2017-02-21
 -0,12
CU 2 223,8600 PLN
2017-02-21
 -0,17
DWS 2 2 313,7200 PLN
2017-02-21
 -0,10
ING 2 2 288,4600 PLN
2017-02-21
 -0,10
KAHA 3 16 273,5000 PLN
2017-02-21
 -0,15
NOVO 5 2 197,1300 PLN
2017-02-21
 0,25
OPT 2 2 10,0100 PLN
2017-02-21
 -0,10
SKAR 2 2 296,0500 PLN
2017-02-21
 -0,07
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 3 165,6200 PLN
2017-02-21
 -0,01
ALT 2 3 118,2900 PLN
2017-02-21
 -0,05
ARKA 2 3 20,5900 PLN
2017-02-21
 -0,19
KBC 2 7 3 229,1000 PLN
2017-02-21
 -0,16
PIO 2 16 55,6700 PLN
2017-02-21
 -0,13
SEB 2 3 229,1300 PLN
2017-02-21
 0,20
UNK 2 3 332,3400 PLN
2017-02-21
 0,05
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,1300 EUR
2017-02-21
 -0,07
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 341,8200 USD
2017-02-21
 -0,07
SKAN 2 ** 4 19,7429 USD
2017-02-21
 0,00
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 26 115,9695 PLN
2017-02-21
 -0,01
SKAN 3 ** 4 22,4856 USD
2017-02-21
 0,06
UNK 8 4 199,0100 PLN
2017-02-21
 0,28
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 6 4 89,8200 PLN
2017-02-21
 0,92
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 152,5700 PLN
2017-02-21
 -0,32
ML 5 ** 6 32,9100 USD
2017-02-21
 -1,76
SF 2 26 506,1900 PLN
2017-02-21
 0,56
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 26 6 100,8600 PLN
2017-02-21
 0,31
ML 6 ** 6 35,9400 USD
2017-02-21
 0,42
TEMP 9 6 8,0000 PLN
2017-02-21
 0,76
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 *26 134,2687 EUR
2017-02-21
 0,23
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 10 2 1126,7059 PLN
2017-02-21
 -0,06
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,9200 / 128,92 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2021 *6 3 133,4900 / 133,49 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2022 *6 3 134,2200 / 134,22 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2023 *6 3 132,8600 / 132,86 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2024 *6 3 134,3000 / 134,30 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2025 *6 3 137,6300 / 137,63 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2026 *6 3 140,3500 / 140,35 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2027 *6 3 143,3700 / 143,37 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2028 *6 3 144,8500 / 144,85 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2029 *6 3 158,8700 / 158,87 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2030 * 3 159,9200 / 159,92 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2031 * 3 158,9200 / 158,92 EUR
2017-02-15
 0,00
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 18 6 2349,7976 PLN
2017-01-31
 0,54
FIZ 2 19 6 2043,8165 PLN
2017-01-31
 1,18
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 13 4 2172,1229 PLN
2017-02-21
 0,80
PM 2 13 3 2366,2661 PLN
2017-02-21
 0,25
PM 3 13 5 1677,0148 PLN
2017-02-21
 1,55
PM 4 13 5 2324,8194 PLN
2017-02-21
 1,18
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 14 4 1051,3269 PLN
2017-02-21
 0,40
PI D2 14 5 1051,0634 PLN
2017-02-21
 0,80
PI D3 24 4 1041,3659 PLN
2017-02-21
 -0,13
PI L1 15 4 1051,3269 PLN
2017-02-21
 0,40
PI L2 15 5 1051,0634 PLN
2017-02-21
 0,80
PI L3 25 4 1041,3659 PLN
2017-02-21
 -0,13
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 4,0899 PLN
2017-02-22
 -0,11
EUR 4,2977 PLN
2017-02-22
 -0,43

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver
28 - Fundusz dostępny w ramach produktów: MultiAsset Invest, MultiStrateg Invest
29 - Fundusz dostępny w ramach produktu Dynamic Invest

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.