Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 11 152,3600 PLN
2017-02-16
 1,00
DWS 3 5 389,3700 PLN
2017-02-16
 0,44
SKAR 3 5 314,7500 PLN
2017-02-16
 0,95
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 17 144,0400 PLN
2017-02-16
 0,61
CU 1 181,5600 PLN
2017-02-16
 0,54
NB 4 6 109,4600 PLN
2017-02-16
 0,80
UNK 6 6 109,3500 PLN
2017-02-17
 0,50
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 11 36,4000 PLN
2017-02-16
 0,91
CU 3 5 496,6600 PLN
2017-02-16
 0,66
FIZ 4 21 5 134,1300 PLN
2017-01-31
 2,39
ING 3 5 332,0000 PLN
2017-02-16
 0,96
IPO 1 17 129,3300 PLN
2017-02-16
 0,77
KAHA 2 26 373,0500 PLN
2017-02-16
 0,93
NB 3 137,3800 PLN
2017-02-16
 1,04
OPT 3 5 9,0400 PLN
2017-02-16
 0,78
PIO 3 5 22,7800 PLN
2017-02-16
 0,89
QUE 1 5 193,5300 PLN
2017-02-16
 0,42
SEB 3 26 186,0500 PLN
2017-02-17
 0,46
UNK 3 5 221,4700 PLN
2017-02-17
 0,28
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 115,2500 PLN
2017-02-16
 0,28
ARKA 1 26 41,5600 PLN
2017-02-16
 0,05
DWS 7 7 52,1400 PLN
2017-02-16
 0,75
DWS 8 7 157,1000 PLN
2017-02-16
 -0,78
ING 5A 5 167,8900 PLN
2017-02-16
 0,04
ML 3 * 5 99,0400 EUR
2017-02-16
 -0,38
UNK 9 12 5 64,3000 PLN
2017-02-17
 0,17
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 7 77,4400 PLN
2017-02-16
 0,60
DWS 6 7 5 219,2800 PLN
2017-02-16
 0,04
HSBC 1 ** 5 92,0960 USD
2017-02-16
 0,74
HSBC 3 ** 5 15,3280 USD
2017-02-16
 0,52
HSBC 4 ** 5 161,8880 USD
2017-02-16
 0,86
ML 7 ** 5 64,4700 USD
2017-02-16
 1,10
NB 6 16 51,8400 PLN
2017-02-16
 -0,12
SCH 3 ** 5 12,2041 USD
2017-02-16
 0,82
SCH 6 5 48,0213 PLN
2017-02-16
 0,18
TEMP 1 **26 34,4900 USD
2017-02-16
 0,41
TEMP 3 **26 33,5100 USD
2017-02-16
 0,66
TEMP 4 ** 5 14,4300 USD
2017-02-16
 0,28
TEMP 7 ** 5 18,0500 USD
2017-02-16
 0,50
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 70,7270 EUR
2017-02-16
 -0,64
JB 2 * 5 255,7200 EUR
2017-02-16
 -0,45
JPM 1 * 5 17,1000 EUR
2017-02-16
 -0,18
JPM 2 * 5 23,2100 EUR
2017-02-16
 -0,26
SCH 7 5 107,4778 PLN
2017-02-16
 0,19
SKAN 7 *17 17,1700 EUR
2017-02-16
 -0,34
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 521,9300 PLN
2017-02-16
 0,30
ML 2 ** 5 82,6100 USD
2017-02-16
 0,68
SKAN 5 ** 5 27,0069 USD
2017-02-16
 0,54
TEMP 8 5 23,4500 PLN
2017-02-16
 -0,38
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 27 5 110,2600 PLN
2017-01-31
 0,47
FIZ 8 29 5 116,9800 PLN
2017-01-31
 1,16
ING 7 5 182,4400 PLN
2017-02-16
 -0,21
ML 1 ** 5 45,2700 USD
2017-02-16
 0,24
ML 4 ** 5 56,0900 USD
2017-02-16
 0,81
SCH 4 **26 8,1476 USD
2017-02-16
 0,97
SKAN 4 ** 5 3,7223 USD
2017-02-16
 0,43
TEMP 2 * 5 17,6900 EUR
2017-02-16
 -0,45
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 72,2300 PLN
2017-02-16
 2,44
QUE 3 6 75,0600 PLN
2017-02-16
 -1,35
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 96,3900 PLN
2017-02-16
 1,05
ML 9 ** 5 34,6900 USD
2017-02-16
 0,52
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 70,7400 PLN
2017-02-16
 1,17
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 1 2,2000 PLN
2017-02-16
 0,46
DWS 1 1 502,5900 PLN
2017-02-16
 0,30
ING 1 1 325,2600 PLN
2017-02-16
 0,56
KAHA 1 1 217,2500 PLN
2017-02-16
 0,29
NB 1 4 150,2800 PLN
2017-02-16
 0,47
PIO 1 1 119,8900 PLN
2017-02-16
 0,67
SEB 1 1 179,0500 PLN
2017-02-17
 0,22
UNK 1 1 324,8200 PLN
2017-02-17
 0,26
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 143,5400 PLN
2017-02-16
 0,72
BPH 7 16 1168,9100 PLN
2017-02-16
 0,47
EQU 1 1217 12,0700 PLN
2017-02-16
 0,50
FIZ 3 20 6 600,4600 PLN
2017-01-31
 0,93
FIZ 7 28 5 1003,8100 PLN
2017-01-10
 0,59
NB 5 4 117,8600 PLN
2017-02-16
 0,34
NB 7 4 158,5500 PLN
2017-02-16
 0,79
NOVO 4 4 99,3200 PLN
2017-02-17
 0,43
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 261,9300 PLN
2017-02-16
 0,01
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 265,8200 PLN
2017-02-16
 0,04
KBC 1 7 2 245,1400 PLN
2017-02-16
 0,12
NB 2 2 138,1600 PLN
2017-02-16
 0,04
OPT 1 2 9,9700 PLN
2017-02-16
 0,00
PIO 6 188,3500 PLN
2017-02-16
 0,04
SKAR 4 2 337,3500 PLN
2017-02-16
 0,01
UNK 4 2 209,2400 PLN
2017-02-17
 0,09
UNK 5 4 1706,6200 PLN
2017-02-17
 0,01
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 11 3350,3301 PLN
2017-02-16
 0,14
CU 2 224,2900 PLN
2017-02-16
 0,18
DWS 2 2 313,8700 PLN
2017-02-16
 0,09
ING 2 2 288,5600 PLN
2017-02-16
 0,09
KAHA 3 16 273,8700 PLN
2017-02-16
 0,05
NOVO 5 2 195,5800 PLN
2017-02-16
 -0,35
OPT 2 2 10,0100 PLN
2017-02-16
 0,00
SKAR 2 2 296,6300 PLN
2017-02-16
 0,03
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 3 165,5700 PLN
2017-02-16
 0,04
ALT 2 3 118,3300 PLN
2017-02-16
 0,15
ARKA 2 3 20,6200 PLN
2017-02-16
 0,19
KBC 2 7 3 229,2600 PLN
2017-02-16
 0,28
PIO 2 16 55,7200 PLN
2017-02-16
 0,05
SEB 2 3 227,8700 PLN
2017-02-16
 -0,21
UNK 2 3 332,3000 PLN
2017-02-17
 0,11
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,1300 EUR
2017-02-16
 0,33
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 341,4300 USD
2017-02-16
 0,23
SKAN 2 ** 4 19,6856 USD
2017-02-16
 0,01
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 26 116,8102 PLN
2017-02-16
 0,46
SKAN 3 ** 4 22,4969 USD
2017-02-16
 -0,40
UNK 8 4 198,0400 PLN
2017-02-17
 0,48
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 6 4 89,0400 PLN
2017-02-16
 -1,06
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 153,0000 PLN
2017-02-16
 0,49
ML 5 ** 6 34,0700 USD
2017-02-16
 1,91
SF 2 26 503,2200 PLN
2017-02-16
 1,41
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 26 6 100,5100 PLN
2017-02-16
 -0,16
ML 6 ** 6 36,3700 USD
2017-02-16
 0,14
TEMP 9 6 8,0100 PLN
2017-02-16
 -1,23
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 *26 133,4565 EUR
2017-02-16
 -0,02
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 10 2 1127,4406 PLN
2017-02-16
 0,05
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,9200 / 128,92 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2021 *6 3 133,4900 / 133,49 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2022 *6 3 134,2200 / 134,22 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2023 *6 3 132,8600 / 132,86 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2024 *6 3 134,3000 / 134,30 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2025 *6 3 137,6300 / 137,63 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2026 *6 3 140,3500 / 140,35 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2027 *6 3 143,3700 / 143,37 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2028 *6 3 144,8500 / 144,85 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2029 *6 3 158,8700 / 158,87 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2030 * 3 159,9200 / 159,92 EUR
2017-02-15
 0,00
SEG 2031 * 3 158,9200 / 158,92 EUR
2017-02-15
 0,00
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 18 6 2349,7976 PLN
2017-01-31
 0,54
FIZ 2 19 6 2043,8165 PLN
2017-01-31
 1,18
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 13 4 2159,0176 PLN
2017-02-16
 0,38
PM 2 13 3 2360,7756 PLN
2017-02-16
 0,14
PM 3 13 5 1658,6920 PLN
2017-02-16
 0,68
PM 4 13 5 2304,9223 PLN
2017-02-16
 0,52
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 14 4 1047,9720 PLN
2017-02-16
 0,27
PI D2 14 5 1044,7347 PLN
2017-02-16
 0,49
PI D3 24 4 1047,4195 PLN
2017-02-16
 0,61
PI L1 15 4 1047,9720 PLN
2017-02-16
 0,27
PI L2 15 5 1044,7347 PLN
2017-02-16
 0,49
PI L3 25 4 1047,4195 PLN
2017-02-16
 0,61
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 4,0693 PLN
2017-02-17
 0,31
EUR 4,3314 PLN
2017-02-17
 0,36

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver
28 - Fundusz dostępny w ramach produktów: MultiAsset Invest, MultiStrateg Invest
29 - Fundusz dostępny w ramach produktu Dynamic Invest

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.