Filtruj
1 2 3 4 5 6
INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI FUNDUSZYSprawdź
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
UFK Aktywnie Zarządzane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
INPLUS 4 102,8343 PLN
2018-03-21
 -0,08
VEC 1 3 102,4114 PLN
2018-03-21
 -0,07
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 3 5 453,8000 PLN
2018-03-22
 -1,64
SKAR 3 5 330,4500 PLN
2018-03-22
 -1,92
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
CU 1 158,9400 PLN
2018-03-22
 -0,55
NB 4 6 109,3600 PLN
2018-03-22
 -1,06
UNK 6 6 105,5200 PLN
2018-03-23
 -1,88
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
CU 3 476,0700 PLN
2018-03-22
 -1,79
FIZ 4 5 135,6800 PLN
2018-02-28
 -0,09
ING 3 5 322,9500 PLN
2018-03-22
 -1,84
IPO 1 119,8000 PLN
2018-03-22
 -1,60
NB 3 138,8000 PLN
2018-03-22
 -1,88
OPT 3 5 9,2700 PLN
2018-03-22
 -1,49
QUE 1 5 184,0400 PLN
2018-03-22
 -0,87
SEB 3 200,1900 PLN
2018-03-23
 -2,17
UNK 3 5 223,2000 PLN
2018-03-23
 -2,14
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 119,2200 PLN
2018-03-22
 -0,44
ARKA 1 44,8600 PLN
2018-03-22
 -1,47
DWS 7 54,2600 PLN
2018-03-22
 -1,29
DWS 8 163,3200 PLN
2018-03-22
 -0,72
ING 5A 5 173,2800 PLN
2018-03-22
 -1,67
KAHA 5 116,8400 PLN
2018-03-22
 -1,31
ML 3 * 5 104,2400 EUR
2018-03-22
 -1,41
UNK 9 5 66,5800 PLN
2018-03-23
 -2,72
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 84,4700 PLN
2018-03-22
 -1,37
DWS 6 232,7600 PLN
2018-03-22
 -1,90
HSBC 1 ** 5 127,4760 USD
2018-03-22
 -2,24
HSBC 3 ** 19,5960 USD
2018-03-22
 -0,99
HSBC 4 ** 5 192,9280 USD
2018-03-22
 -0,60
KAHA 6 127,6600 PLN
2018-03-22
 -1,31
ML 7 ** 5 75,4400 USD
2018-03-22
 -0,51
NB 6 57,1700 PLN
2018-03-22
 -1,12
SCH 3 ** 5 16,0020 USD
2018-03-22
 -1,01
SCH 6 5 66,2106 PLN
2018-03-22
 -1,22
TEMP 1 ** 44,1000 USD
2018-03-22
 -2,58
TEMP 3 ** 39,3600 USD
2018-03-22
 -1,92
TEMP 4 ** 5 19,7800 USD
2018-03-22
 -2,99
TEMP 7 ** 5 20,8200 USD
2018-03-22
 -0,19
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 80,8880 EUR
2018-03-22
 -2,05
JPM 1 * 5 17,8600 EUR
2018-03-22
 -1,65
JPM 2 * 22,9800 EUR
2018-03-22
 -2,05
SCH 7 5 120,4485 PLN
2018-03-22
 -1,41
SKAN 7 * 17,4990 EUR
2018-03-22
 -0,17
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 557,7900 PLN
2018-03-22
 -1,36
ML 2 ** 5 84,4900 USD
2018-03-22
 -1,26
SKAN 5 ** 5 29,5906 USD
2018-03-22
 -0,12
TEMP 8 5 28,5800 PLN
2018-03-22
 -2,52
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 5 113,5000 PLN
2018-02-28
 -0,50
FIZ 8 5 120,2800 PLN
2018-02-28
 0,91
ING 7 5 203,6400 PLN
2018-03-22
 -0,08
ML 1 ** 5 52,9300 USD
2018-03-22
 -1,21
ML 4 ** 5 74,0000 USD
2018-03-22
 -0,03
SCH 4 ** 9,9594 USD
2018-03-22
 -0,04
SKAN 4 ** 5 4,3424 USD
2018-03-22
 -0,55
TEMP 2 * 16,5900 EUR
2018-03-22
 -1,78
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 73,7700 PLN
2018-03-22
 -4,44
QUE 3 6 69,4500 PLN
2018-03-22
 2,24
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 121,0200 PLN
2018-03-22
 -2,26
ML 9 ** 5 39,5200 USD
2018-03-22
 -1,30
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 80,0500 PLN
2018-03-22
 0,73
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 1 581,4700 PLN
2018-03-22
 -1,38
NB 1 154,5400 PLN
2018-03-22
 -0,95
SEB 1 182,1000 PLN
2018-03-23
 -0,98
UNK 1 330,0100 PLN
2018-03-23
 -1,08
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 140,9800 PLN
2018-03-22
 -0,61
FIZ 7 5 1062,3000 PLN
2018-03-12
 -0,24
FIZ 9 5 93,9800 PLN
2018-03-12
 -0,49
NB 5 4 133,4900 PLN
2018-03-22
 -1,23
NB 7 4 171,5100 PLN
2018-03-22
 -1,05
NOVO 4 4 104,7600 PLN
2018-03-23
 -0,92
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 266,2800 PLN
2018-03-22
 0,00
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 272,7200 PLN
2018-03-22
 0,05
KBC 1 255,5200 PLN
2018-03-22
 -0,01
NB 2 2 143,1800 PLN
2018-03-22
 0,06
OPT 1 2 9,9400 PLN
2018-03-22
 0,00
PIO 6 193,5600 PLN
2018-03-22
 0,04
SKAR 4 2 348,1200 PLN
2018-03-22
 0,05
UNK 4 2 218,2700 PLN
2018-03-23
 0,07
UNK 5 4 1750,9399 PLN
2018-03-23
 0,01
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 2 2 331,1800 PLN
2018-03-22
 0,28
ING 2 2 303,5600 PLN
2018-03-22
 0,35
NOVO 5 2 189,6300 PLN
2018-03-22
 -0,03
OPT 2 2 10,1000 PLN
2018-03-22
 0,30
SKAR 2 2 316,2800 PLN
2018-03-22
 0,32
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 168,7000 PLN
2018-03-22
 -0,02
ALT 2 3 122,5000 PLN
2018-03-22
 0,10
ARKA 2 21,8000 PLN
2018-03-22
 0,41
KBC 2 239,9000 PLN
2018-03-22
 0,18
SEB 2 226,7300 PLN
2018-03-22
 -0,01
UNK 2 3 349,2400 PLN
2018-03-23
 0,13
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,1300 EUR
2018-03-22
 0,20
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 345,0200 USD
2018-03-22
 0,21
SKAN 2 ** 4 19,7205 USD
2018-03-22
 0,25
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 122,7534 PLN
2018-03-22
 0,36
SKAN 3 ** 23,6312 USD
2018-03-22
 0,25
UNK 8 4 193,7800 PLN
2018-03-23
 -0,41
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 7 109,8400 PLN
2018-03-22
 0,05
TEMP 6 4 89,9300 PLN
2018-03-22
 -0,54
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 145,0900 PLN
2018-03-22
 0,36
ML 5 ** 6 27,0400 USD
2018-03-22
 0,45
SF 2 584,4100 PLN
2018-03-22
 -0,61
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 6 101,2800 PLN
2018-03-22
 -1,06
ML 6 ** 6 39,4800 USD
2018-03-22
 -0,98
TEMP 9 6 7,3200 PLN
2018-03-22
 -2,53
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 * 137,4167 EUR
2018-03-22
 0,12
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 1168,2792 PLN
2018-03-22
 0,16
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 6 2343,6792 PLN
2018-02-28
 -0,41
FIZ 2 6 2014,2014 PLN
2018-02-28
 -0,82
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 4 2196,8585 PLN
2018-03-22
 -0,47
PM 2 3 2384,7358 PLN
2018-03-22
 0,02
PM 3 5 1695,6859 PLN
2018-03-22
 -1,15
PM 4 5 2353,1955 PLN
2018-03-22
 -0,81
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 4 1084,6626 PLN
2018-03-22
 -0,46
PI D2 5 1081,4790 PLN
2018-03-22
 -0,95
PI D3 4 1050,2584 PLN
2018-03-22
 -0,22
PI L1 4 1084,6626 PLN
2018-03-22
 -0,46
PI L2 5 1081,4790 PLN
2018-03-22
 -0,95
PI L3 4 1050,2584 PLN
2018-03-22
 -0,22
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,4319 PLN
2018-03-23
 0,16
EUR 4,2295 PLN
2018-03-23
 0,08

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.