Filtruj
1 2 3 4 5 6
INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI FUNDUSZYSprawdź
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
UFK Aktywnie Zarządzane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
INPLUS 4 100,7000 PLN
2017-09-19
 0,03
VEC 1 3 100,4304 PLN
2017-09-19
 0,00
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 156,1200 PLN
2017-09-21
 -0,83
DWS 3 5 435,6400 PLN
2017-09-21
 -0,25
SKAR 3 5 346,9300 PLN
2017-09-21
 -0,67
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 143,5300 PLN
2017-09-21
 -0,35
CU 1 174,0400 PLN
2017-09-21
 -0,68
NB 4 6 113,3500 PLN
2017-09-21
 0,11
UNK 6 6 111,1400 PLN
2017-09-21
 -0,39
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 38,3100 PLN
2017-09-21
 -0,65
CU 3 5 518,6500 PLN
2017-09-21
 -0,57
FIZ 4 5 136,0100 PLN
2017-08-31
 0,62
ING 3 5 351,1700 PLN
2017-09-21
 -0,86
IPO 1 132,5300 PLN
2017-09-21
 -0,73
KAHA 2 400,2500 PLN
2017-09-21
 -0,47
NB 3 145,5400 PLN
2017-09-21
 -0,57
OPT 3 5 9,9300 PLN
2017-09-21
 -0,60
PIO 3 24,3000 PLN
2017-09-21
 -0,74
QUE 1 5 199,2300 PLN
2017-09-21
 -0,22
SEB 3 219,5900 PLN
2017-09-21
 -0,44
UNK 3 5 241,4300 PLN
2017-09-21
 0,03
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 119,0200 PLN
2017-09-21
 -0,13
ARKA 1 45,5000 PLN
2017-09-21
 -0,22
DWS 7 55,5600 PLN
2017-09-21
 -0,20
DWS 8 173,3100 PLN
2017-09-21
 -1,06
ING 5A 5 185,1700 PLN
2017-09-21
 -0,69
KAHA 5 5 120,3500 PLN
2017-09-21
 -0,17
ML 3 * 5 100,7900 EUR
2017-09-20
 0,44
UNK 9 5 70,1900 PLN
2017-09-21
 0,21
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 79,8200 PLN
2017-09-21
 -0,09
DWS 6 5 234,4300 PLN
2017-09-21
 -0,03
HSBC 1 ** 5 120,4840 USD
2017-09-20
 0,82
HSBC 3 ** 5 17,9290 USD
2017-09-20
 0,16
HSBC 4 ** 5 196,5960 USD
2017-09-20
 0,28
KAHA 6 5 121,9900 PLN
2017-09-21
 -0,42
ML 7 ** 5 72,4800 USD
2017-09-20
 0,53
NB 6 54,4700 PLN
2017-09-21
 0,11
SCH 3 ** 5 14,6771 USD
2017-09-20
 -0,04
SCH 6 5 61,8303 PLN
2017-09-20
 0,34
TEMP 1 ** 41,8600 USD
2017-09-20
 0,00
TEMP 3 ** 39,3700 USD
2017-09-20
 1,23
TEMP 4 ** 5 18,1500 USD
2017-09-20
 0,17
TEMP 7 ** 5 20,6800 USD
2017-09-20
 -0,05
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 82,6160 EUR
2017-09-20
 0,13
JB 2 * 5 282,0300 EUR
2017-09-20
 -0,29
JPM 1 * 5 18,0300 EUR
2017-09-20
 -0,17
JPM 2 * 5 23,7600 EUR
2017-09-20
 -0,08
SCH 7 5 119,7921 PLN
2017-09-20
 0,05
SKAN 7 * 17,9642 EUR
2017-09-20
 0,00
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 528,6300 PLN
2017-09-20
 -0,01
ML 2 ** 5 80,9700 USD
2017-09-20
 0,15
SKAN 5 ** 5 28,0718 USD
2017-09-20
 0,33
TEMP 8 5 25,8000 PLN
2017-09-20
 -0,12
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 6 5 114,4000 PLN
2017-08-31
 0,66
FIZ 8 5 118,5000 PLN
2017-08-31
 1,35
ING 7 5 194,5700 PLN
2017-09-21
 0,24
ML 1 ** 5 50,2900 USD
2017-09-20
 -0,20
ML 4 ** 5 65,3200 USD
2017-09-20
 -0,50
SCH 4 ** 9,1577 USD
2017-09-20
 0,14
SKAN 4 ** 5 4,1247 USD
2017-09-20
 0,44
TEMP 2 * 5 17,0600 EUR
2017-09-20
 0,71
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 90,6000 PLN
2017-09-21
 -1,97
QUE 3 6 64,6200 PLN
2017-09-21
 0,98
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 111,4100 PLN
2017-09-20
 0,16
ML 9 ** 5 38,8200 USD
2017-09-20
 -0,21
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 72,4100 PLN
2017-09-21
 -0,47
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 2,2400 PLN
2017-09-21
 0,00
DWS 1 559,5300 PLN
2017-09-21
 -0,25
ING 1 337,9200 PLN
2017-09-21
 -0,55
KAHA 1 223,6900 PLN
2017-09-21
 -0,43
NB 1 154,9600 PLN
2017-09-21
 -0,30
PIO 1 126,8900 PLN
2017-09-21
 -0,60
SEB 1 195,3800 PLN
2017-09-21
 -0,40
UNK 1 343,0500 PLN
2017-09-21
 -0,03
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 144,7000 PLN
2017-09-20
 -0,01
BPH 7 1222,1000 PLN
2017-09-21
 -0,18
EQU 1 12,4500 PLN
2017-09-21
 -0,48
FIZ 7 5 1048,0500 PLN
2017-09-11
 0,29
NB 5 4 127,9600 PLN
2017-09-21
 0,05
NB 7 4 164,4100 PLN
2017-09-21
 0,00
NOVO 4 4 110,4300 PLN
2017-09-21
 -0,34
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 264,2200 PLN
2017-09-21
 0,00
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 268,8000 PLN
2017-09-21
 0,01
KBC 1 2 249,3000 PLN
2017-09-21
 0,09
NB 2 2 140,8200 PLN
2017-09-20
 0,02
OPT 1 2 9,9700 PLN
2017-09-21
 0,00
PIO 6 191,0200 PLN
2017-09-21
 0,03
SKAR 4 2 342,9100 PLN
2017-09-21
 0,00
UNK 4 2 214,4800 PLN
2017-09-21
 0,04
UNK 5 4 1729,2000 PLN
2017-09-21
 0,01
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 3405,6599 PLN
2017-09-21
 -0,06
CU 2 228,3500 PLN
2017-09-21
 -0,13
DWS 2 2 323,8300 PLN
2017-09-21
 -0,06
ING 2 2 299,2000 PLN
2017-09-21
 -0,14
KAHA 3 280,6500 PLN
2017-09-21
 -0,14
NOVO 5 2 195,0100 PLN
2017-09-20
 -0,13
OPT 2 2 10,0500 PLN
2017-09-21
 0,00
SKAR 2 2 308,2600 PLN
2017-09-21
 -0,13
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 168,3300 PLN
2017-09-20
 -0,01
ALT 2 3 122,0400 PLN
2017-09-21
 -0,01
ARKA 2 3 21,3000 PLN
2017-09-21
 -0,14
KBC 2 3 235,2400 PLN
2017-09-21
 0,03
PIO 2 57,3800 PLN
2017-09-20
 -0,05
SEB 2 3 227,8600 PLN
2017-09-20
 -0,05
UNK 2 3 342,7700 PLN
2017-09-21
 0,03
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,3100 EUR
2017-09-20
 0,07
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 349,5400 USD
2017-09-20
 -0,07
SKAN 2 ** 4 20,3974 USD
2017-09-20
 0,03
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 121,8195 PLN
2017-09-20
 0,11
SKAN 3 ** 4 23,9129 USD
2017-09-20
 -0,22
UNK 8 4 203,6300 PLN
2017-09-21
 0,21
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 7 4 112,1000 PLN
2017-09-21
 -0,05
TEMP 6 4 92,2900 PLN
2017-09-20
 0,71
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 146,1000 PLN
2017-09-21
 -0,53
ML 5 ** 6 31,5100 USD
2017-09-20
 0,77
SF 2 543,0400 PLN
2017-09-21
 0,91
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 6 99,6000 PLN
2017-09-21
 -0,52
ML 6 ** 6 37,7700 USD
2017-09-20
 0,88
TEMP 9 6 7,1000 PLN
2017-09-20
 1,00
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 * 140,8722 EUR
2017-09-20
 -0,28
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 2 1152,2224 PLN
2017-09-20
 0,02
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 6 2355,6812 PLN
2017-08-31
 -0,60
FIZ 2 6 2033,7536 PLN
2017-08-31
 0,00
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 4 2272,6958 PLN
2017-09-20
 -0,08
PM 2 3 2412,4618 PLN
2017-09-20
 -0,03
PM 3 5 1812,8870 PLN
2017-09-20
 -0,18
PM 4 5 2472,8085 PLN
2017-09-20
 -0,13
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 4 1080,3929 PLN
2017-09-20
 0,01
PI D2 5 1089,1171 PLN
2017-09-20
 0,01
PI D3 4 1064,3667 PLN
2017-09-20
 0,12
PI L1 4 1080,3929 PLN
2017-09-20
 0,01
PI L2 5 1089,1171 PLN
2017-09-20
 0,01
PI L3 4 1064,3667 PLN
2017-09-20
 0,12
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,5651 PLN
2017-09-22
 -0,90
EUR 4,2746 PLN
2017-09-22
 -0,27

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.