Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
 
 
 
 
 
Fundusze mieszane
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 138,5200 PLN
2016-10-26
 0,33  -0,37  1,17  1,21  6,68  7,59  b.d.  3,40
NB 5 4 113,0900 PLN
2016-10-26
 -0,50  -0,65  0,08  -2,40  -5,42  -0,69  3,05  -4,30
NB 7 4 144,3300 PLN
2016-10-26
 -0,21  -0,89  -0,30  -0,63  -1,04  -2,78  29,58  1,82
NOVO 4 4 85,2000 PLN
2016-10-26
 -0,70  2,56  0,21  -3,29  -7,10  -17,19  -25,79  5,64
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
UNK 5 4 1695,3199 PLN
2016-10-26
 0,01  0,18  0,49  1,01  2,10  8,56  9,98  1,70
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,2700 EUR
2016-10-26
 -0,07  -0,46  0,07  2,90  3,81  17,92  38,32  4,45
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 350,6200 USD
2016-10-26
 -0,19  -0,97  -0,82  1,78  3,36  7,38  11,05  4,75
SKAN 2 ** 4 20,0880 USD
2016-10-26
 0,10  -0,12  0,24  2,19  5,82  10,50  20,75  6,70
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SKAN 3 ** 4 22,8756 USD
2016-10-26
 -0,05  0,31  3,15  10,09  13,50  11,22  21,44  16,22
UNK 8 4 211,0400 PLN
2016-10-26
 -0,04  -0,16  0,79  0,77  6,34  16,62  38,95  7,30
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 6 4 83,7800 PLN
2016-10-26
 -0,31  6,52  3,77  3,03  1,92  2,11  29,15  3,29
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 13 4 1978,2234 PLN
2016-10-26
 -0,30  0,31  -0,49  -2,50  -8,00  -15,00  2,60  -2,10
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 14 4 1012,9144 PLN
2016-10-26
 -0,09  -0,31  1,28  1,31  -0,86  b.d.  b.d.  0,42
PI D3 24 4 1014,3672 PLN
2016-10-26
 0,08  -0,19  0,00  -0,56  b.d.  b.d.  b.d.  1,06
PI L1 15 4 1012,9144 PLN
2016-10-26
 -0,09  -0,31  1,28  1,31  -0,86  b.d.  b.d.  0,42
PI L3 25 4 1014,3672 PLN
2016-10-26
 0,08  -0,19  0,00  -0,56  b.d.  b.d.  b.d.  1,06
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,9760 PLN
2016-10-27
 0,61  4,01  0,05  2,49  2,82  31,11  27,92  1,92
EUR 4,3388 PLN
2016-10-27
 0,49  0,97  -0,70  -1,22  1,59  3,53  -0,23  1,81

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.