Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 2 3 121,1100 PLN
2017-05-25
 0,07  1,10  2,24  5,18  4,84  11,61  b.d.  3,96
ARKA 2 3 21,1500 PLN
2017-05-25
 0,09  0,67  2,37  2,27  0,52  5,43  19,29  2,37
KBC 2 7 3 233,8000 PLN
2017-05-25
 -0,03  0,39  2,05  2,86  2,68  11,56  26,06  2,42
SEB 2 3 228,2300 PLN
2017-05-25
 0,00  -1,11  -0,55  -0,07  -0,57  4,05  9,34  -0,22
UNK 2 3 339,5800 PLN
2017-05-26
 0,06  0,54  2,14  2,17  1,23  5,62  18,76  2,22
 
 
 
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,9200 / 128,92 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,37  0,18  1,58  7,17  0,42
SEG 2021 *6 3 133,4900 / 133,49 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,20  0,16  1,99  7,84  0,23
SEG 2022 *6 3 134,2200 / 134,22 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,14  0,04  2,78  9,46  0,13
SEG 2023 *6 3 132,8600 / 132,86 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,09  0,07  3,35  9,66  0,09
SEG 2024 *6 3 134,3000 / 134,30 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,28  0,29  3,69  9,71  0,29
SEG 2025 *6 3 137,6300 / 137,63 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,17  0,12  5,00  11,52  0,17
SEG 2026 *6 3 140,3500 / 140,35 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,24  0,12  6,99  14,01  0,24
SEG 2027 *6 3 143,3700 / 143,37 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,20  0,15  8,81  16,45  0,24
SEG 2028 *6 3 144,8500 / 144,85 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  0,34  0,17  10,54  b.d.  0,37
SEG 2029 *6 3 158,8700 / 158,87 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  1,91  0,26  20,61  b.d.  1,58
SEG 2030 * 3 159,9200 / 159,92 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  2,64  0,88  b.d.  b.d.  2,36
SEG 2031 * 3 158,9200 / 158,92 EUR
2017-05-17
 0,00  0,00  0,00  1,92  0,03  b.d.  b.d.  1,64
 
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 2 13 3 2389,8540 PLN
2017-05-25
 0,16  -0,02  0,97  4,56  2,99  -2,21  13,33  3,24
 
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,7248 PLN
2017-05-26
 0,19  -3,89  -8,44  -10,52  -6,14  22,26  7,69  -10,88
EUR 4,1803 PLN
2017-05-26
 0,02  -1,07  -3,01  -5,22  -5,50  0,58  -3,92  -5,51

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver
28 - Fundusz dostępny w ramach produktów: MultiAsset Invest, MultiStrateg Invest
29 - Fundusz dostępny w ramach produktu Dynamic Invest

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.