Portfel Modelowy Zrównoważony - PM1

Waluta bazowaPLN

Ryzyko 4

Polityka inwestycyjnaDla kogo odpowiedni?
Portfel ten przeznaczony jest dla inwestorów o średniej skłonności do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego, dla których ważne jest umiarkowane bezpieczeństwo inwestycji, równocześnie jednak skłonnych do podjęcia ryzyka w celu oczekiwanego osiągnięcia wyższych stóp zwrotu.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): PM 1 = -0,39%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-24:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,65  -0,58  0,09  -2,98  -7,90  -14,90

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.